Stäng meddelande

Personalutskott

Personalutskottet är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor.

Personalutskottet består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Det dagliga tjänstemannaarbetet sköts av kommunledningsförvaltningen.

Ordförande är Ebba Östlin (S) och Selin Kayhan är sekreterare.

Ebba Östlin
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Kommun & politik