Stäng meddelande

Nämnder

Nämndernas uppgift är att dela upp kommunstyrelsens stora, övergripande mål till fler och mer specifika målsättningar inom det egna ansvarsområdet. Nämnderna bereder även fullmäktigeärenden inom sitt ansvarsområde och verkställer fullmäktiges beslut.

Till varje nämnd finns en eller flera förvaltningar som sköter den löpande verksamheten.

Kommunens nämnder är:

  • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, ordförande: Ing-Marie Viklund (L)
  • Kultur- och fritidsnämnden, ordförande: Robert Aslan (S)
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ordförande: Myrna Persson (MP)
  • Samhällsbyggnadsnämnden, ordförande: Gabriel Melki (S)
  • Socialnämnden, ordförande: Niklas Gladh (MP)
  • Teknik- och fastighetsnämnden, ordförande: Stefan Dayne (KD)
  • Utbildningsnämnden, ordförande: Emanuel Ksiazkiewicz (S)
  • Valnämnden, ordförande: Lars-Göran Liljedahl (S)
  • Vård- och omsorgsnämnden, ordförande: Tuva Lund (S)

Öppna nämndsammanträden

Alla nämnder sammanträder sju till elva gånger per år.

Sammanträdestider

Du hittar sammanträdestiderna i dokumentet Sammanträdesordning 2020, under relaterade dokument längre ner på den här sidan.

Mötena annonseras också i tidningen Mitt i Botkyrka/Salem.

Protokoll, kallelser och beslutshandlingar

Du kan söka protokoll, kallelser/föredragningslistor och beslutshandlingar via offentliga handlingar. Du hittar dem även på biblioteken, medborgarkontoren och på respektive förvaltning.

Kallelser/föredragningslistor och beslutshandlingar finns tillgängliga en vecka innan ett sammanträde ska hållas. Protokollen finns tillgängliga cirka en vecka efter att sammanträdet har hållits.

Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss. Varje förvaltning har en registrator som kan hjälpa dig att ta del av allmänna offentliga handlingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2020
Kommun & politik