Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, exempelvis yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar.

Nämnden ansvarar också för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt utförandet av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Botkyrka kommun.

Nämndens presidium

Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer: 

Marcus Ekman

Marcus Ekman (S), ordförande

Ali Khalil

Ali Khalil (MP), 1:e vice ordförande

Lars Johansson

Lars Johansson (L), 2:e vice ordförande

Nämndsekreterare: Ann Gustavssson

Läs mer om verksamheten på förvaltningens sida via länken under "Läs mer". 

Kontakta arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-nämnden

Postadress

Botkyrka kommun
Arbetsmarknads och Vuxenutbildningsnämnden
147 85 TUMBA

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Kommun & politik