Stäng meddelande

Kultur- och fritidsnämnden

Att kunna ta del av och uppleva musik, teater, konst och litteratur; att kunna delta i idrotts- och andra föreningsaktiviteter; att fritt kunna ströva i skog och mark hör till det som räknas till god livskvalitet.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att Botkyrka skall vara en kommun där människor vill bo just därför att man erbjuds dessa kvaliteter.

På fritidsgårdar, bibliotek, bad och idrottsanläggningar bedrivs året om en omfattande verksamhet inte minst för barn och ungdomar. Konsthallen i Tumba centrum är ytterligare ett exempel på nämndens arbete för att göra kultur tillgänglig för alla.

Föreningarna och de ideella organisationerna i Botkyrka är en viktig resurs för att skapa ett socialt nätverk, utveckla demokratin, medverka till en fördjupad kunskap om vår kultur och idétradition, samt för att bedriva en meningsfull fritidsverksamhet. Därför är det viktigt för kultur- och fritidsnämnden att stödja föreningarna med ekonomiska bidrag.

Nämndens presidium

Kultur och fritidsnämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer:

Robert Aslan

Ordförande​ Robert Aslan

Deniz Bulduk​​

1:e v ordförande Deniz Bulduk​​

2:e​ v ordförande Yusuf Aydin

Nämndsekreterare är Ann Gustafsson.

Kontakta kultur- och fritidsnämnden

Postadress

Botkyrka Kommun
Kultur- och fritidsnämnden
147 85 TUMBA

Tel. 08-530 615 23
Fax 08-530 615 01

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2017
Kommun & politik