Störningsinformation:
Akut vattenläcka på Vallinvägen 7-15 i Tumba
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är den politiska församling som är ansvarig för det lokala miljö- och hälsoskyddsarbetet.

Miljö-och hälsoskyddsnämndens arbete syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i samhället, där nu levande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 suppleanter.

Nämndens presidium

Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer:

Siluettbild

Myrna Persson (MP), ordförande

Siluettbild

Johan Lunnelie (C), 1:e vice ordförande

Porträtt av Steffens Robert

Anders Thorén (TUP), 2:e vice ordförande

Nämndsekreterare är Karina Wallenius.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2019
Kommun & politik