Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden bereder ärenden om godmanskap och förvaltarskap. Tingsrätten tar sedan beslut om ärendena.

Från och med den 1 januari 2011 samordnas överförmyndarverksamheten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö i en gemensam organisation.

Det nya namnet är Södertörns överförmyndarnämndlänk till annan webbplats. Haninge kommun blir värd för verksamheten som lokaliseras till Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, Handen.

Den gemensamma organisationen ger flera fördelar:

  • Bättre förutsättningar att leva upp till föräldrabalkens intentioner
  • Bredare samlad kompetens – möjligheter till spetskompetens
  • Lättare att rekrytera och behålla personal
  • Minskad sårbarhet
  • Effektivare ledningsorganisation
  • Förbättrade möjligheter till rekrytering och utbildning av ställföreträdare

Vad är överförmyndarnämnden?

Överförmyndarnämnden är en tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med nämndens tillsyn är att motverka rättsförluster hos personer som inte själva kan bevaka sin rätt. Överförmyndarnämnden är en myndighet för den enskilde (huvudmännen, omyndiga).

Kontakta Södertörns överförmyndarnämnd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2018
Kommun & politik