Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden bereder ärenden om godmanskap och förvaltarskap. Tingsrätten tar sedan beslut om ärendena.

Från och med den 1 januari 2011 samordnas överförmyndarverksamheten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö i en gemensam organisation.

Det nya namnet är Södertörns överförmyndarnämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Haninge kommun blir värd för verksamheten som lokaliseras till Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, Handen.

Den gemensamma organisationen ger flera fördelar:

  • Bättre förutsättningar att leva upp till föräldrabalkens intentioner
  • Bredare samlad kompetens – möjligheter till spetskompetens
  • Lättare att rekrytera och behålla personal
  • Minskad sårbarhet
  • Effektivare ledningsorganisation
  • Förbättrade möjligheter till rekrytering och utbildning av ställföreträdare

Vad är överförmyndarnämnden?

Överförmyndarnämnden är en tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med nämndens tillsyn är att motverka rättsförluster hos personer som inte själva kan bevaka sin rätt. Överförmyndarnämnden är en myndighet för den enskilde (huvudmännen, omyndiga).

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Beviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.

Hur gör jag för att få ett förvaltarfrihetsbevis?

Om du bor i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn eller Tyresö kommun ringer, e-postar eller faxar du Södertörns överförmyndarnämnd. Uppge ditt namn och personnummer och meddela att du vill ha ett förvaltarfrihetsbevis. Efter att ha kontrollerat att förvaltarskap inte föreligger skickar Södertörns överförmyndarnämnd ett förvaltarfrihetsbevis till din folkbokföringsadress.

Förtroendevalda i Södertörns överförmyndarnämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta Södertörns överförmyndarnämnd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020
Kommun & politik