Stäng meddelande

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har tillsynsansvaret över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av kommunen inom plan- och byggnadsväsendet.

Samhällsbyggnadsnämnden är också ansvarig för verksamheterna gata – park och markförvaltning. Nämnden är också kommunens trafiknämnd.

Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

Nämndens presidium

Samhällsbyggnadsnämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer:

Gabriel Melki, Foto: Björn Abelin

Gabriel Melki (S), ordförande

Yobert Aziz, Foto: Björn Abelin

Yusuf Aydin (KD), 1:e vice ordförande

Jimmy Baker, Foto: Björn Abelin

Christian Wagner (TUP), 2:e vice ordförande

​​Nämndsekreterare är Olov Lindquist.

Förtroendevalda i Samhällsbyggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2020
Kommun & politik