Stäng meddelande

Socialnämnden

Socialnämnden ska vara det yttersta skyddsnätet för kommuninvånarna och skapa förutsättningar för att de ska ha en acceptabel social situation enligt gällande lagstiftning.

Socialnämnden ska, i samarbete med andra, sträva efter social hållbarhet, förbättrad folkhälsa och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

Den sociala omsorgen ska präglas av respekt för den enskilda människans integritet och förmåga att ta eget ansvar. Det finns en mängd råd och stöd som är till för de personer som behöver det, och för olika skeden i livet.

Nämndens uppdrag

Socialnämnden fattar de politiska besluten inom individ- och familjeomsorgen, det vill säga barn- och ungdomar, ekonomiskt bistånd, vuxna med beroende och missbruk och vuxna med psykiska funktionshinder. Socialnämnden ansvarar också för de öppna förskolorna i kommunen. Socialnämndens uppdrag utförs av socialförvaltningen.

Socialnämnden har två utskott. Barnutskottet handlägger ärenden från utredningsenhetens barnsektioner och familjerättsliga ärenden. Ungdoms- och vuxenutskottet handlägger ärenden från vuxenenheten, ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska enheten och från utredningsenhetens ungdomssektioner.

Nämndens presidium

Socialnämndens presidium, det vill säga ordförande och vice ordföranden, består av följande personer:


Niklas Gladh (MP), ordförande

Caroline Blom (KD), 1:e vice ordförande

Yngve RK Jönsson (M), 2:e vice ordförande

Kontakta socialnämnden

Postadress

Botkyrka kommun
Socialnämnden
147 85 Tumba

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2020
Kommun & politik