Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för den allmänna VA-anläggningen,
kommunens allmänna mark samt förvaltning av kommunens fastigheter och inhyrda lokaler.

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva suppleanter.

Nämndens presidium

Teknik- och fastighetsnämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer. Nämndsekreterare är Elisabeth Persson.

Stefan Dayne (KD), ordförande

Fredrik Olsson

Lena Ingren (S), 1:e vice ordförande

Stefan Dayne, Foto: Björn Abelin

Per Börjel (TUP), 2:e vice ordförande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2020
Kommun & politik