Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för den allmänna VA-anläggningen,
kommunens allmänna mark och förvaltning av kommunens fastigheter och inhyrda lokaler.

Nämnden har till sin hjälp tekniska förvaltningen och består av 11 ordinarie ledamöter och 11 suppleanter.

Nämndens presidium

Tekniska nämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer. Nämndsekreterare är Elisabeth Persson.

Siluettbild

Lena Ingren (S), ordförande

Fredrik Olsson

Fredrik Olsson (MP), tjänstledig

Stefan Dayne, Foto: Björn Abelin

Stefan Dayne (KD), 2:e vice ordförande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018
Kommun & politik