Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har till uppgift att vara huvudman för förskolan, skolbarnomsorgen, förskoleklassen, grundskolan, gymnasium, särskolan på grundskolenivå och gymnasienivå och fattar de politiska besluten inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde.

Nämnden sammanträder normalt en gång per månad utom i juli, på tisdagar kl 19.00 på en skola i Botkyrka eller i kommunalhuset i Tumba. Vilka ärenden som behandlas på sammanträdet annonseras ut i lokaltidningen Mitt i Botkyrka veckan innan eller i samma vecka. Sammanträdena är offentliga vilket betyder att alla som bor i kommunen är välkomna att komma dit.

Sammanträdeshandlingar och protokoll finns på kommunens fem medborgarkontor i Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge och Tumba och i bibliotekens servicehörnor.

Nämndens presidium

Utbildningsnämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer:

Emanuel Ksiazkiewicz

Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Ordförande

Sofia Johansson

Sofia Johansson (L)
1:e vice ordförande

Porträttbild

Willy Viitala (M)
2:e vice ordförande

Nämndsekreterare: Serhat Güven.

Utbildningsnämnden ska:

  1. verka för ökat samarbete mellan skola – elever och skola – föräldrar i syfte att stärka brukarinflytandet,
  2. verka för ökat samarbete mellan skola och omgivande samhälle,
  3. samverka med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden,

särskilt ifråga om uppföljningsansvaret,

  • avge yttrande i ärenden som hör till nämndens verksamhetsområde,
  • följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och framföra sina synpunkter till berörda myndigheter om nämnden anser det påkallat,
  • delta i utvecklingen av kommunens områdesarbete.

Nämnden har till uppgift att vara huvudman för förskolan, skolbarnomsorgen, förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Nämnden har också uppföljningsansvaret för ungdomar som står utanför gymnasieskolan.

Förtroendevalda i Utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta utbildningsnämnden

Postadress

Botkyrka kommun
Utbildningsnämnden
147 85 TUMBA

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Kommun & politik