Stäng meddelande

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för det kommunala stödet till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). (Undantagen är daglig verksamhet enligt LSS, som är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarområde, samt ekonomiskt bistånd och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL inom socialnämndens ansvarsområde).

Nämndens sammanträden 2018

20 februari, 28 mars, 19 april, 21 maj, 11 juni, 27 augusti, 20 september, 15 oktober, 15 november, 10 december.

Nämndens sammanträden hålls klockan 18.30.

Nämndens presidium (ordförande och vice ordföranden):​

Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Tuva Lund (S), ordförande

Kerstin Amelin

Kerstin Amelin (V), 1:e vice ordförande

Porträtt av Kia Hjelte

Kia Hjelte (M), 2:e vice ordförande

Nämndsekreterare är Kerstin Frimodig.

Kontakta vård- och omsorgsnämnden

Postadress

Botkyrka kommun
Vård- och omsorgsnämnden
147 85 TUMBA

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2018
Kommun & politik