Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Politisk plattform

Den politiska majoriteten i Botkyrka, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna har en politisk vision om ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Botkyrka.

Ett hållbart Botkyrka handlar om hur vi idag ska kunna njuta av livet i Botkyrka utan att förstöra för kommande generationer och dagens barn och unga.

Vi vill både ge barn och ungdomar en tydlig röst i vårt arbete att utveckla Botkyrka och ta tillvara äldres ovärderliga erfarenheter och idéer när det gäller framtidens utmaningar. Vi vill fortsätta utveckla formerna för dialog med boende och verksamma i Botkyrka. Vi i den rödgröna majoriteten är övertygade om att vi tillsammans med traditionella och nya folkrörelser kan utveckla Botkyrka i en jämlik riktning.

Hållbar utveckling handlar om att förena ekonomisk tillväxt med social rättvisa och omsorg om vår miljö – och jordens klimat. En ohämmad ekonomisk tillväxt på bekostnad av miljön kan aldrig vara hållbar. Investeringar i miljö och klimat skapar nya jobb. Vi ska bygga bostäder och boendemiljöer som ökar sammanhållningen och ökar jämlikheten. Tillväxten får inte bara komma ett fåtal till del, utan ska bidra till ett samhälle med ökad trygghet och minskade klyftor – ett samhälle som håller ihop.

Vill du fördjupa dig i hur den politiska majoriteten konkret vill utveckla Botkyrka de närmsta åren, kan du se inledningen till kommunens mål och budget till höger på sidan under läs mer.

Ebba Östlin, Socialdemokraterna
Fredrik Olsson, Miljöpartiet de gröna
Mats Einarsson, Vänsterpartiet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Kommun & politik