Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrkas politiska mål

I Botkyrkas mål och budget med flerårsplan uttrycker kommunfullmäktige kommunens ambitioner och mål för de närmaste fyra åren.

Mål och budget med flerårsplan fokuserar på sex olika målområden som anger huvudinriktningen för planen.

Målområden och mål i flerårsplanen

De sex målområdena är: Medborgarnas Botkyrka, Framtidens jobb, Välfärd med kvalitet för alla, Grön stad i rörelse, Kultur och kreativitet ger kraft och En effektiv och kreativ kommunal organisation.

Under respektive målområde finns nedanstående mål uppsatta:

Medborgarnas Botkyrka

 • Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen
 • Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter
 • Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Framtidens jobb

 • Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande
 • Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar.

Välfärd med kvalitet för alla

 • Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar.
 • Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver.

Grön stad i rörelse

 • Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva.
 • I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer.

Kultur och kreativitet ger kraft

 • Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap
 • Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur.

En effektiv och kreativ kommunal organisation

 • Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.
 • Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015.

Under varje mål finns även ett eller flera mätbara indikationer angivna. De visar om vi är på rätt väg för att uppfylla målen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Kommun & politik