Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Forskningscirklar

Vi använder vi oss av forskningscirklar som metod för att få bättre kunskap om diskriminering och rasism i Botkyrka. Resultatet ska vi använda för att gå från ord till handling i att motverka detta.

Vi har hittills haft olika cirklar kring frågor som rör kommunens verksamheter, föreningar, mötesplatser, skolan, arbetsmarknadsfrågor med mera. En sammanfattande analys av forskningscirklar​na​ kan du läsa under rubriken Läs mer till höger på sidan.

Arbetet sker inom ramen för Botkyrkas deltagande i ECAR, European Cities Against Racism. Det är ett samarbete mellan fem städer som även är aktiva i den av Unesco finansierade koalitionen ECCAR (European Coalition of Cities against Racism). Projektet finansieras av Europeiska Kommissionen och syftet är att tillsammans med Botkyrka kommun undersöka möjligheten att utveckla det kommunala antidiskrimineringsarbetet genom metoden forskarcirklar.

Initiativtagare och huvudman för projektet är Berlin Anti-Discrimination Office. Övriga partners kommer från Berlin i Tyskland, Graz i Österrike, Madrid i Spanien, Växjö och Botkyrka i Sverige.

Kontaktperson i Botkyrka kommun är Ahmad Azizi, kommunens demokratiutvecklare


eu flagga
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Kommun & politik