Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Medborgarpanelen

I kommunens medborgarpanel får du vara med och tycka till i olika frågor. Du deltar ett antal gånger per år. Medborgarpanel sker via internet.

Medborgarpanel är ett sätt för dig som kommuninvånare att involvera dig i frågor som kommunen arbetar med.

Medborgarpanelen – dialog via internet

Medborgarpanelen är ett komplement till Botkyrkas dialogforum. Medan dialogforum träffas direkt, ofta under kvällstid, så är medborgarpanelen webbaserad. Panelens medlemmar kan var och när som helst gå in och svara på frågorna under de perioder panelen är igång.
I mars rekryterade kommunen nya medlemmar till panelen Idag är det cirka 600 kommuninvånare, kvinnor och män i olika åldrar från alla kommundelar, som deltar i medborgarpanelen via Internet. Runt en tredjedel är mellan 15 och 30 år.

Medborgarpanel 2015

Ambitionen är att genomföra 3-4 paneler per år. Under 2015 rekryterades nya medlemmar till panelen. År 2015 har två medborgarpaneler genomförts som handlade om ”Trygghet i Botkyrka” och "Botkyrkas biblioteks verksamhet".
Du hittar resultaten från genomförda medborgarpaneler under rubriken läs mer till höger.

Vad gör kommunen med resultatet i medborgarpanelen?

Resultatet i medborgarpanelen redovisas för kommunledningen och skickas till politiska nämnder och berörda förvaltningar. Syftet är att använda panelens förslag och synpunkter i kommunens politiska beslut och genomförande av insatser. Vi skickar även resultatet och information om vad kommunen tänker göra via mejl till alla som varit med i panelen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Kommun & politik