Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Att föra dialog

Botkyrka kommun har tagit fram en handbok i dialog. Den fungerar som stöd till som sitter i en styrelse för en föreningen eller som leder någon annan verksamhet och som vill få dialogen att fungera bättre.

Dialog är att tänka tillsammans

En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin. För att dialogen med invånarna ska vara meningsfull är det nödvändigt att den genomförs på ett genomtänkt sätt.

Besluten blir oftast bättre och hållbarare när de fattas efter en dialog med de som använder kommunens verksamheter. De invånare som använder vår service kan helt enkelt hjälpa till att göra verksamheten ännu bättre.

Förutom att vi får stöd för att utveckla våra verksamheter, ökar bra former för dialog människors känsla av delaktighet, makt och tro på att kommunen klarar sina uppgifter. Det är bra för medborgaren och det är bra för demokratin.

Det finns många situationer där dialogen är ett användbart sätt att utveckla eller säkra kvaliteten i kommunens verksamheter. Men det finns inte ett universalsätt som är rätt i alla lägen. I den här handboken har vi samlat erfarenhet och kunskap från många års brukar- och medborgardialoger.

Ambitionen med handboken är att den ska vara lätt att använda och målet är att du ska få ett förhållningssätt som gör att du klarar alla typer av dialog. Läs handboken, använd den och upptäck vilken nytta du kan ha av att arbeta systematiskt och genomtänkt med dialogen som verktyg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Kommun & politik