Stäng meddelande

Närdemokratin ska stärkas i Botkyrka

En välfungerande demokrati handlar inte bara om att rösta i de allmänna valen utan också om att du som medborgare ska kunna vara delaktig i och ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen mellan valen. Därför har kommunfullmäktige nu beslutat om en ny inriktning för närdemokratin i Botkyrka.

Den nya inriktningen innebär att:

En dialogkommission tillsätts som ska arbeta fokuserat i en stadsdel i taget

Dialogkommissionen ska möta medborgarna i en stadsdel i taget.  Dialogkommissionen kopplas till kommunstyrelsen för att skapa en tydlig kedja från medborgarnas synpunkter till beslut om åtgärder. Dialogkommissionen får också uppgiften att samordna minst två rådslag per år
för att möjliggöra direkt påverkan för medborgarna i sitt närområde. Dialogkommissionen kommer att ersätta dagens dialogforum.

Områdesutvecklingen stärks

Områdesutvecklarens och nätverksgruppernas mandat ska stärkas för att göra områdesutvecklingen mer effektiv. Tanken är bland annat att enklare åtgärder i stadsdelarna ska kunna utföras snabbare än idag. Nuvarande områdesgrupper läggs ner.

Synpunktshanteringen utvecklas

Den nya inriktningen syftar till att underlätta för medborgarna att lämna synpunkter till kommunen. Oavsett om man vill göra en felanmälan, lämna en synpunkt eller ett medborgarförslag så ska man mötas av ”en väg in” till kommunen. Medborgarförslagen kommer att slopas till förmån för en utvecklad synpunktshantering. Tanken är att handläggningstiderna och byråkratin runt medborgarens synpunkter ska minska.

När genomförs detta?

Kommunfullmäktige beslutade i september 2017 om den nya inriktningen för närdemokratin. Kommunen har nu fått i uppdrag att utarbeta beslutsförslag och nya styrdokument enligt kommunfullmäktiges beslut, så att den nya inriktningen kan träda ikraft från och med januari 2019. Nu påbörjas förändringsarbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Kommun & politik