Stäng meddelande

Så kan du påverka

Fem stycken Botkyrkamedborgare

Demokratin i Botkyrka byggs av och utvecklas med medborgarna. Vi som jobbar inom Botkyrka kommun vill att du som kommuninvånare är med och påverka vad som händer i kommunen.

Här berättar vi hur du kan vara med och påverka vad som sker i kommunen.

 • Lämna synpunkt
  Det ska bli lättare för medborgare att få återkoppling på sina synpunkter. Därför utvecklas hanteringen av synpunkter och den kommer att ersätta det som tidigare kallats för medborgarförslag.

  Ange så detaljerat som möjligt vad din synpunkt gäller och skicka in den via länken ovan. Om din synpunkt gäller fel på gator, vägar eller parker ska du istället göra en felanmälan.

 • Delta i Botkyrkadialogen
  Dialogkommissionen är en ny politisk grupp med tretton ledamöter och ligger direkt under kommunstyrelsen. Dialogkommissionen kommer att hålla dialoger under tre månader i ett område i taget.

 • Delta i trivselvandringar
  Har du en plats som du tycker är otrygg när du går hem på kvällen? Har du en favoritplats utomhus där du verkligen trivs? Har du funderat över vad som gör den platsen så bra? Häng med på en trivselvandring där du bor och bidra till att göra din närmiljö bättre!

 • Kontakta politiker
  I Botkyrkas förtroendemannaregister hittar du kontaktuppgifter till alla förtroendevalda politiker i kommunen.

 • Påverka via Ungdomsfullmäktige
  Ungdomsfullmäktige är ett sätt för dig mellan 13–22 år att påverka politiska beslut i Botkyrka som handlar om ungdomsfrågor. Alla ungdomar i Botkyrka har rätt att kanditera till och lämna in motioner (förslag) till ungdomsfullmäktige.

Insyn i politiken

Du kan via vår webbplats läsa dagordningar, handlingar och protokoll inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2019
Kommun & politik