Stäng meddelande

Botkyrka är din kommun – prata med oss

En familj  vid en parkbänk.

Dialogkommissionen är en ny politisk grupp med tretton ledamöter och ligger direkt under kommunstyrelsen.

Botkyrkadialogen är en möjlighet för dig som bor i Botkyrka att prata med oss om saker du vill förbättra i din vardag.

De förtroendevalda i Botkyrka Kommun har bestämt att det ska bli enklare för alla som bor och är verksamma i Botkyrka att prata med kommunen och vara med och göra skillnad i sitt närområde. Dialogkommissionen är en ny politisk grupp med tretton ledamöter från alla partier i fullmäktige, som ligger direkt under kommunstyrelsen. De ska se till att det blir så. Tillsammans leder de Botkyrkadialogen. Målet med dialogen är att skapa ett Botkyrka som utvecklas tillsammans med dig som bor här. Dialogkommissionen har en egen budget som ska användas för att göra verkstad av de förslag som kommer upp under dialogerna och som går att genomföra.

En förstärkning av arbetet med närdemokrati

Botkyrka kommun har länge jobbat med demokratifrågor och demokratiutveckling. Kommunen har gjort satsningar för att öka valdeltagandet i de allmänna valen, jobbat med medborgardialoger, öppnat upp för synpunkter och medborgarförslag och mycket mer. Nu vill den politiska ledningen i Botkyrka ta nästa steg för att öka Botkyrkabornas inflytande mellan valen.

Flera förändringar är därför på gång:

  • Du ska lätt få kontakt med de som bestämmer. Det får du genom att kommunen återkommande besöker din kommundel och pratar direkt med dig. Det är det vi kallar Botkyrkadialogen. Botkyrkadialogen ersätter nuvarande dialogforum som har funnits i sex olika kommundelar i Botkyrka
  • I samband med en fokusperiod i en kommundel finns möjlighet att hålla så kallade rådslag (omröstningar) i en specifik fråga. De nya rådslagen ersätter den nuvarande medborgarpanelen
  • Du ska kunna lämna dina synpunkter enkelt och smidigt och snabbt få svar från kommunen om vad som händer med dem. Synpunkterna ersätter det som tidigare kallats för medborgarförslag. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar synpunkter från medborgare.
  • Områdesutvecklingen stärks i våra kommundelar

Hur kommer det att gå till?

Botkyrkadialogen kommer att turnera under tre månader i en kommundel i taget. Först ut är Hallunda-Norsborg. Dialogerna är i planeringsstadiet och kommer att genomföras under mars månad 2019. Medborgare kan föra dialog med kommunen och påverka på flera sätt. Dialogerna i kommundelarna är en av möjligheterna. Se de andra i punklistan ovan.

Den 20 februari hittar du all information här. Har du frågor och funderingar innan dess? Kontakta demokratiutvecklare Ahmad Azizi, kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vad hände med Dialogforum?

Dialogforum var namnet på de medborgardialoger som fram till förra året genomfördes i Botkyrka Kommun. Botkyrkadialogen ersätter Dialogforum. Vill du läsa anteckningarna från Dialogforum? De är offentliga handlingar som alla medborgare har rätt att läsa. Mejla kommunen på klf@botkyrka.se och be om dem. Skriv vilken kommundel, år och om du vet, vilket mötesdatum, du vill ha anteckningar ifrån. Läs mer om offentliga handlingar och Offentlighetsprincipen här.

Vill du ha mer information om Dialogkommissionens arbete?
Vill du få löpande information om Dialogkommissionens arbete via e-post?

Anmäl dig här.

Vilka som ingår i Dialogkommissionen kan du läsa om här.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2019
Kommun & politik