Stäng meddelande

Det här är Botkyrkadialogen

Botkyrka kommun har länge jobbat med demokratifrågor och demokratiutveckling. Kommunen har gjort satsningar för att öka valdeltagandet i de allmänna valen, jobbat med medborgardialoger, öppnat upp för synpunkter och medborgarförslag och mycket mer.

En förstärkning av arbetet med närdemokrati

Politikerna i Botkyrka kommun har bestämt att det ska bli enklare för alla som bor och är verksamma i Botkyrka att prata med kommunen och vara med och göra skillnad i sitt närområde. Dialogkommissionen är en ny politisk grupp med tretton ledamöter från alla partier i fullmäktige, som ligger direkt under kommunstyrelsen. De ska se till att det blir så. Tillsammans leder de Botkyrkadialogen. Läs mer om Dialogkommissionen

Målet med dialogen är att skapa ett Botkyrka som utvecklas tillsammans med dig som bor här. Dialogkommissionen har en egen budget som ska användas för att göra verkstad av de förslag som kommer upp under dialogerna och som går att genomföra. Den politiska ledningen i Botkyrka tar nästa steg för att öka Botkyrkabornas inflytande mellan valen. Flera förändringar är därför på gång:

  • Du ska lätt få kontakt med de som bestämmer. Det får du genom att kommunen återkommande besöker din kommundel och pratar direkt med dig. Det är det vi kallar Botkyrkadialogen. Botkyrkadialogen ersätter nuvarande dialogforum som har funnits i sex olika kommundelar i Botkyrka
  • I samband med en fokusperiod i en kommundel finns möjlighet att hålla så kallade rådslag (omröstningar) i en specifik fråga. De nya rådslagen ersätter den nuvarande medborgarpanelen

Hur kommer det att gå till?

Botkyrkadialogen kommer att turnera under tre månader i en kommundel i taget. Läs mer om dialogerna 2019–2020.

Botkyrkabor kan föra dialog med kommunen och påverka på flera sätt. Dialogerna i kommundelarna är en av möjligheterna.

Frågor och svar

Har du fler frågor? Läs vanliga frågor och svar.

Dialog året runt

Botkyrkadialogen är inte det enda sättet för dig som är Botkyrkabo att prata med kommunen. I närdemokratin ingår att ständigt föra dialog med er och ge er möjligheter att delta och påverka i kommunen. Läs om olika sätt du kan kontakta och prata med kommunen.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2020
Kommun & politik