Stäng meddelande

Dialogresultat för Fittja 2019

Två barn i Fittja centrum som deltar i dialogen november 2019.

Här kan ni läsa om sammanfattningen av resultatet av de förslag och idéer som kom upp i dialogerna i Fittja 2019.

Förslag som Dialogkommissionen beslutat om

Nedan följer de förslag som Dialogkommissionen beslutat ska genomföras inom ramen för sin budget.

Aktiviteter för äldre

Flera deltagare i dialogerna hade önskemål om aktiviteter för äldre. Dialogkommissionen har därför beslutat att stödja den satsning kring aktiviteter för äldre som kommer organiseras i Fittja under januari och februari. Dialogkommissionen bidrar med resurser så att poeten Jasim Mohammed kan bjudas in att läsa under en poesiafton, samt bjuda på mat under hälsoveckan som ordnas.

Elevinflytande en engagerade fråga

Under den tredje dialogen som hölls i Konsthallen var det flera unga som diskuterade delaktighet och möjligheter till inflytande i skolan. Ett engagerat samtal med både många olika infallsvinklar och nya idéer. Dialogkommissionen har, utifrån detta beslutat att:

  • investera 49.000 kronor för att förstärka elevinflytande och det formella demokratiska arbetet i skolan. Pengarna bidrar till att kunna skicka elever från Fittjaskolan och Tallidsskolan till Sveriges elevråds utbildning för ombud och skyddsombud.
  • Summan rymmer även möjligheten för eleverna att ha en budget för att organisera aktiviteter relaterade till uppdraget.

Stort engagemang mot nedskräpning

Det höjdes röster från både unga och äldre Fittjabor mot den växande nedskräpningen av stadsdelen. Ett problem som kraftigt ökat antalet råttor i området.

Dialogkommissionen beslutade att investera 200.000 kronor i en renhållningsinsats som specifikt tar sig an problematiken med råttor i Fittja. Insatsen kommer kräva samarbete med flera lokala aktörer för att nå bästa effekt. Fallen frukt som ruttnar är också något som lockar till sig skadedjur, och nu finns planer att skapa en äppelkarta för kommuninvånarna för att informera om var det finns äppelträd och att man kan plocka dessa och på så sätt minimera föda som råttor lever av.

Bänkar för trötta ben

Ett önskemål om att installera bänkar på bron mellan Fittja centrum och marknadsplatsen kom upp. Dialogkommissionen kommer att installer bänkar, men av säkerhetsskäl inte på själva bron utan strax innan och efter gångbron.

Övriga förslag

Totalt kom 110 förslag in till kommunen från Fittjaborna. Dialogkommissionen behöver prioritera och kan inte genomföra samtliga förslag. Det kan bero på att Dialogkommissionens budget inte räcker till eller att förslagen handlar om löpande verksamhet som Dialogkommissionen inte kan driva (exempelvis fritidsgårdar). Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Mer om vad som hände under dialogerna

Nyfiken på vad som hände under en eller flera av dialogerna? Läs och titta på foton från varje dialog.

Övriga synpunkter och felanmälan

Vill du lämna en ny synpunkt, kan du fylla i ett synpunktsformulär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du vill meddela att något är trasigt eller inte fungerar, kan du göra en felanmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2020
Kommun & politik