Stäng meddelande

Grödinge 2019

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kultur- och fritidssnack i Vårsta strandpark 18 maj

Dialogen i Vårsta strandpark handlade om vad Botkyrkaborna i Grödinge vill göra på sin fritid och hur man vill att alla vackra grönområden ska användas. Flera av förslagen rörde förbättringar av Vårsta strandpark

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Barnens tankar på Malmsjö skola 4 juni

Idéerna om hur skolgården kan förbättras var många. Många elever sade att det skulle vara roligt med en skatepark på skolan. Ett högre staket mot vägen efterfrågades, då det händer att bollar flyger över det som finns idag.


Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Hjärtefrågor i Grödinge Bygdegård 12 juni

Precis som i de tidigare dialogerna i Grödinge, lyftes trafiken upp som en stor fråga på mötet. Att vägarna bör bli bättre, att hastighetsskyltar behöver komma upp, att det behövs ett ökat antal parkeringsplatser och att det behöver


  • Dialogen i Vårsta strandpark handlade om vad Botkyrkaborna i Grödinge vill göra på sin fritid och hur man vill att alla vackra grönområden ska användas. Flera av förslagen rörde förbättringar av Vårsta strandpark

Stort tack

Stort tack till alla som deltog med synpunkter, tankar och förslag! Följ förslagen för att se vilka förslag som ska genomföras i Grödinge!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Kommun & politik