Stäng meddelande

Goda förslag i Storvreten 31 augusti

Den 31 augusti fylldes torget i Storvreten med Botkyrkabor, politiker och folk från kommunen. Alla var där för för att prata om hur vi tillsammans kan få ett bättre, roligare och tryggare Storvreten! Kommunens eldsjälar från Musikhuset Lagret var på plats och bjöd på korv och saft.

Så kan Storvreten bli roligare

Platser och tillfällen att mötas på är en viktig fråga för Botkyrkaborna i Storvreten. Många gav förslag på hur man kan mötas över åldersgränserna på olika sätt – en boulebana i Storvretsparken, att lekparken på Odlingsvägen 4 anpassas till fler åldersgrupper, exempelvis med lekredskap för förskolebarn, att Storvretsbadet utökas med fler mötesplatser var några förslag. Fler aktiviteter för alla gör Storvreten roligare och mer attraktivt.

Tryggt och rent

Andra viktiga frågor som togs upp var belysningen i Storvreten.

Mer belysning på fler ställen i Storvreten får en att känna sig tryggare och man vågar röra sig på fler platser även när det är mörkt."

Att skogspartierna skulle behövas rensas upp var också en stor fråga för flera, liksom tillgängligheten på ett antal gångvägar.

Våra barns framtid i Storvreten 18 september

Den 18 september besökte Botkyrkadialogen Storvretsskolan. Intresset för vilka som var på besök var stort både bland både de äldre och yngre barnen. Temat för dagen var barns uppväxtvillkor och en jämlik skolgång. 35 personer deltog i dialogen och det kom in 52 synpunkter.

En roligare skolgård där man kan umgås och leka.”

Eftermiddagshungriga elever strömmande till och medan de åt mellis pratade de med politiker och tjänstemän om vilka förbättringar de önskar sig i skolan och området. Både äldre och yngre elever ville ha en bättre skolgård. Förslagen var allt från gungor och linbana till något att sitta på när man vill prata med sina jämnåriga kompisar.

Gör en caféliknande plats för årskurs 6-9 där vi kan sitta och umgås och jobba med läxor”.

Raster och lektioner

Många hade synpunkter om längden på rasterna och lektionerna. Några föreslog längre raster och andra ville ha längre lektioner för slöjd, musik och bild.

Vi hinner inte tillräckligt mycket på den tiden vi har nu”.

Fler lärare, fler skåp och bättre och mjukare stolar var andra önskemål. Någon föreslog en workshop i hur man använder och hittar på skolans webbplats som hen tyckte var svårnavigerad. Flera elever önskade sig att få åka på skolresa – något de inte gjort förut. För att planera en skolresa behövs det ett aktivt elevråd – kommunens demokratiutvecklare Sevgi Zengin som var med under dagen erbjöd eleverna på plats att hjälpa till med det.

Missa inte senaste nytt
Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du senaste nytt om Botkyrkadialogen i din e-post. Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

Stort tack

Stort tack till alla som deltog med synpunkter, tankar och förslag! Dessa lämnas nu över till Dialogkommissionen som ska se över förslagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2019
Kommun & politik