Stäng meddelande

Dialogresultat: Hallunda–Norsborg 2019

Politiker pratar med medborgare utomhus

Dialogen i Norsborg 7 mars 2019

Här kan ni läsa en sammanfattning av resultatet av de förslag och idéer som kom upp i dialogerna i HallundaNorsborg 2019.

Rent och snyggt närmiljön

Många av er hade synpunkter på nedskräpningen i Hallunda-Norsborg och förslag på olika typer av förbättringar av utemiljön, till exempel fler papperskorgar och en upprustad hundrastgård. Förslagen som rör detta har lämnats över till samhällsbyggnadsförvaltningen. De har fått medel av Dialogkommissionen för att kunna genomföra några av era förslag. Papperskorgar har redan kommit upp och näst på tur står hundrastgården. Ett förslag gällde att det lilla torget i Norsborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster borde få ett namn. Den 21 september genomfördes en tävling som alla på plats kunde delta i, för att hitta ett namn. Så snart har torget äntligen ett namn!

Botkyrkabyggen har fått synpunkterna som rörde bostadsfrågor. De informerar om sitt arbete med Boendekraft där boende kan delta i aktiviteter, vandringar och problemlösning. De lånar också ut kvarterslokaler utan kostnad. Läs mer om hur du blir gårdsambassadör på Botkyrkabyggens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 1 juni genomfördes en planteringsdag, som ett resultat av ett förslag som kom upp i dialogen om att planera blommor på Tors väg. Efter förslaget om stadsodlingar i Hallunda-Norsborg, planerar man nu en stadsodling på Skarpbrunnavägen, och tar gärna emot intresserade hyresgäster. Ytterligare gårdsupprustningar görs på Hundhamravägen 1-7, och Lokes väg 2-16.

Vidare informerar Botkyrkabyggen att de planerar för nyproduktion för att skapa fler lägenheter.
Mer information och kontakt på Botkyrkabyggens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Roliga upplevelser för alla

Flera idéer om evenemang kom upp på föreningsdialogen i Hallunda Folkets Hus den 13 mars. Dialogkommissionen har som ett resultat av dialogen, stärkt evenemangsbidragen och anslagit pengar till en föreningsträff i höst. Nu utreder Dialogkommissionen hur föreningar kan få ännu större möjligheter till att skapa evenemang och aktiviteter. Mer information kommer!

Ett evenemang som redan genomförts till följd av dialogen är en inspirationsdag kring hälsa och hållbarhet som ägde rum den 11 maj, genom ett samarbete mellan flera föreningar och kommunen.

Mötesplatser och aktiviteter för unga vuxna

Flera som deltog i dialogerna uttryckte en omsorg för barn och unga; att det ska få en bra utbildning och möjlighet till arbete samt att det ska finnas bra aktiviteter, mötesplatser och stöd för dem som behöver.

I mars 2019 stängdes de mötesplatser som fanns för unga vuxna i Botkyrka. Istället öppnas två aktivitetshus, med schemalagda aktiviteter för unga 16–19 år, i Alby respektive Tumba/Storvreten. Kultur- och fritidsförvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram ett nytt bidrag som civilsamhället kan söka för att göra aktiviteter för unga. Utöver finns BASUN, ett samarbete mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen som riktar sig till unga 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Under sommaren anordnas en mängd olika aktiviteter för barn och unga i hela kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer information om vad som görs och kommer att göras för ungdomar finns på sidan Unga vuxna 16-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att känna sig trygg i sitt område

Kommunens trygghets- och säkerhetssamordning jobbar med förebyggande åtgärder bland barn och unga i hela kommunen. Tillsammans med andra verksamheter, polis och brandförsvar arbetar man för en trygg och säker levnadsmiljö i Botkyrka. Den fysiska miljön, som exempelvis belysning på kommunens mark, har kommunens samhällsbyggnadsförvaltning ansvar för. Läs mer på sidan om kommunens trygghetsarbete.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Botkyrkabornas synpunkter om säkerhet har även gått vidare till Brottsförebyggande rådet.

Förslagen tar olika lång tid

En del av synpunkterna och förslagen kommer vi att kunna genomföra nästan direkt, andra kräver mer utredning och då tar det lite längre tid. Synpunkter som Dialogkommissionen själva inte har haft möjlighet att ta vidare, har lämnats över till kommunens förvaltningar och bolag. Viktigt att veta är att alla synpunkter och förslag som kommer in blir lästa.

Mer om vad som hände under dialogerna

Nyfiken på vad som hände under en eller flera av dialogerna? Läs och titta på foton från varje dialog.

Synpunkter och felanmälan

Vill du lämna en ny synpunkt, kan du fylla i ett synpunktsformulär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du vill meddela att något är trasigt eller inte fungerar, kan du göra en felanmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019
Kommun & politik