Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Vill du bidra till att göra ditt område bättre?

- Följ med på en trivselvandring!

Fem personer i olika åldrar står på en rad.

Är det tryggt och trivsamt runt där du bor/arbetar eller går i skolan? Ett sätt att påverka är att följa med på en trivselvandring.

Botkyrka är ditt hem. Därför vet du bäst vad som behöver förändras och förbättras här. Botkyrka kommun vill att det ska vara lätt för dig att föra fram dina synpunkter, idéer och förslag. Ett sätt att göra det är att delta i en trivselvandring där du kan ha en dialog med oss, på plats i ditt område.

Har du en plats som du tycker är otrygg när du går hem på kvällen? Har du en favoritplats utomhus där du verkligen trivs? Har du funderat över vad som gör den platsen så bra? Häng med på en trivselvandring där du bor och bidra till att göra din närmiljö bättre!

Under en trivselvandring går vi en bestämd sträcka i bostadsområdet och funderar tillsammans över platser och gångvägar utomhus. Är det tryggt och trivsamt runt där jag bor/arbetar eller går i skolan?

Trivselvandringar leder till konkreta åtgärder

Det finns flera exempel på att trivselvandringar lett till konkreta åtgärder. Det har bland annat handlat om att ny belysning satts upp i ett mörkt område, eller att trasiga lampor bytts, att en skräpig plats röjts upp och att en anslagstavla bytts ut för att nämna några exempel.

Vilka trivselvandringar planeras just nu?

Just nu planeras ingen trivselvandring. Vanligtvis äger trivselvandringarna runt på hösten.

Frågor och svar om trivselvandringar

Behöver jag anmäla mig?
Nej, du behöver inte anmäla dig.

Vilka går med på en trivselvandring?
Alla Botkyrkabor är välkomna! Diskussionen blir som bäst om både unga och äldre, flickor och pojkar och personer med olika funktionsvariationer deltar. Flera tjänstepersoner från kommunen deltar, bland annat de som förvaltar våra gator och vägar, parker och grönytor. Även polisen brukar delta och bidra med sina tankar på utomhusmiljön. Om vi går runt något av våra centrum kan centrumägare delta. Ibland går föreningar med, till exempel nattvandrarna.

Varför går vi på trivselvandringar?
För att med olika ögon titta på vår utemiljö och se vilka styrkor och brister som finns i den. Syftet är att på ett trevligt sätt arbeta för att Botkyrka ska vara tryggt och trivsamt, även under årets mörka månader.

Vem bestämmer var vi ska gå?
Höstens vandringar är bestämda utifrån ett underlag som kommunens områdesstrateger tar fram. Om du har förslag på var vi ska gå nästa gång så hör av dig till den områdesstrateg som arbetar i ditt område, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vad händer med det som vi ser i trivselvandringen?
Det vi ser under vandringen dokumenteras och förmedlas till relevanta tjänstepersoner i kommunen. Det som är felanmälningar läggs direkt in i kommunens system för felanmälningar. Alla brister vi ser kan inte åtgärdas efter en trivselvandring, men det kan ändå vara viktigt för kommunen att få kunskap om hur olika platser fungerar för de som bor här.

Har du frågor eller förslag på var vi ska gå?

Kontakta någon av områdesstrategerna nedan.

Alby

Sanda Tcacencu
E-post: sanda.tcacencu@botkyrka.se

Fittja

Parvaneh Sharafi
Tel: 070-889 18 98 och
E-post: parvaneh.sharafi@botkyrka.se

Hallunda-Norsborg

Charlotte Rydberg
Tel: 070-886 44 39
E-post: charlotte.rydberg@botkyrka.se

Tullinge

Johanna Mathiasson
Tel: 070-182 56 75
E-post: johanna.mathiasson@botkyrka.se

Tumba och Grödinge

Paola Masdeu Vaerlien
Tel: 070-886 11 49
E-post: paola.vaerlien@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Kommun & politik