Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjnig i Tumba och Tullningeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Styrdokument/författningssamling

Ett stort antal lagar och förordningar styr kommunernas verksamheter.
Utöver det utformar enskilda kommuner styrdokument/författningar som anger inriktningen för den egna verksamheten. På denna sida hittar du en sammanställning över de styrdokument/författningar som är politiskt antagna i Botkyrka kommun.

Sidan uppdateras löpande av Lena Bogne, kommunledningsförvaltningen. Vid eventuella frågor kontakta lena.bogne@botkyrka.se

Styrdokumenten/författningarna finns samlade i nedanstående förteckning. För att ta del av själva dokumenten klickar du dig vidare i mapparna nedan.

Indelningen nedan utgår från vilken nämnd som ansvarar för själva dokumentet.

Förteckning av Botkyrka kommuns styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Biblioteksprogram för Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 146.8 kB 2017-11-27 13.26
Bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet.pdföppnas i nytt fönster 54.9 kB 2017-05-04 15.30
Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 242 kB 2018-02-26 18.41
Bidragsregler för studieförbund i Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 159.8 kB 2019-01-21 11.45
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 200.4 kB 2019-03-20 15.47
Idrottsprogram för Botkyrka 2020-2024.pdföppnas i nytt fönster 162.6 kB 2019-06-28 18.09
Informationshanteringsplan för kultur- och fritidsförvaltningen.pdföppnas i nytt fönster 172.8 kB 2019-03-20 15.47
Kulturmiljöprogram.pdföppnas i nytt fönster 114.8 kB 2017-05-04 15.30
Policy för festlokaler i Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 103.5 kB 2018-06-18 15.16
Policy för möteslokaler i Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 96.9 kB 2018-01-24 14.46
Reglemente för Botkyrka kommuns barn- och ungdomskulturpris.pdföppnas i nytt fönster 22.4 kB 2017-05-04 15.30
Reglemente för Botkyrka kommuns idrottsstipendium.pdföppnas i nytt fönster 21.9 kB 2017-05-04 15.30
Reglemente för Botkyrka kommuns kulturstipendium.pdföppnas i nytt fönster 22 kB 2017-05-04 15.30
Reglemente för kultur- och fritidsnämndens föreningsråd.pdföppnas i nytt fönster 98 kB 2019-04-26 15.30
Reglemente för kultur- och fritidsnämndens konstråd.pdföppnas i nytt fönster 79.1 kB 2019-04-26 15.31
Riktlinjer för Drömdeg, Kreativa fonden och Evenemangsbidrag.pdföppnas i nytt fönster 94 kB 2019-06-28 18.09
Riktlinjer för inköp, fjärrlån och gallring av medier inom Bibliotek Botkyrka.pdföppnas i nytt fönster 141.8 kB 2019-01-21 11.46
Riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 97.9 kB 2018-01-24 14.47
Strategi Kreativa Botkyrka.pdföppnas i nytt fönster 415.7 kB 2017-05-04 15.30
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Kommun & politik