Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjnig i Tumba och Tullningeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Styrdokument/författningssamling

Ett stort antal lagar och förordningar styr kommunernas verksamheter.
Utöver det utformar enskilda kommuner styrdokument/författningar som anger inriktningen för den egna verksamheten. På denna sida hittar du en sammanställning över de styrdokument/författningar som är politiskt antagna i Botkyrka kommun.

Sidan uppdateras löpande av Lena Bogne, kommunledningsförvaltningen. Vid eventuella frågor kontakta lena.bogne@botkyrka.se

Styrdokumenten/författningarna finns samlade i nedanstående förteckning. För att ta del av själva dokumenten klickar du dig vidare i mapparna nedan.

Indelningen nedan utgår från vilken nämnd som ansvarar för själva dokumentet.

Förteckning av Botkyrka kommuns styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Avfallsplan.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2017-05-04 15.31
Behovsutredning livsmedel 2019-2021.pdföppnas i nytt fönster 499.2 kB 2019-01-21 11.58
Behovsutredning miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-2021.pdföppnas i nytt fönster 597.6 kB 2019-01-21 11.58
Botkyrkas blå värden - vattenprogram för Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 105.8 MB 2017-11-27 13.31
Botkyrkas gröna värden - naturvårdsprogram för Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 11.8 MB 2018-02-26 18.43
Botkyrkas Miljöplattform - En sammanställning av Botkyrkas miljömål.pdföppnas i nytt fönster 360.6 kB 2020-01-15 14.03
Delegationsförteckning för miljö- och hälsoskyddsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 424.7 kB 2020-07-03 15.27
Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 683.3 kB 2020-07-03 15.27
Kontrollplan 2020-2022 för offentlig kontroll av livsmedel.pdföppnas i nytt fönster 167.8 kB 2020-01-15 14.03
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2017-05-04 15.31
Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos MHN.docx.pdföppnas i nytt fönster 150.9 kB 2018-09-12 15.58
Renhållningsföreskrifter Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 7.5 MB 2017-05-04 15.31
Strategi för Botkyrkas blå värden - vattenprogram för Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 122 kB 2017-06-30 13.19
Strategi för Botkyrkas gröna värden - naturvårdsprogram för Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 360.3 kB 2018-02-26 18.43
Tillsynsplan enligt lag om tobak m m samt försäljning av folköl 2020-2021.pdföppnas i nytt fönster 323.3 kB 2020-01-15 14.04
Tillsynsplan enligt miljöbalken 2020.pdföppnas i nytt fönster 132.6 kB 2020-01-15 14.04
Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen (EKR) i Stockholmsregionen 2017.pdföppnas i nytt fönster 472.1 kB 2017-05-04 15.31
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Kommun & politik