Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Styrdokument/författningssamling

Ett stort antal lagar och förordningar styr kommunernas verksamheter.
Utöver det utformar enskilda kommuner styrdokument/författningar som anger inriktningen för den egna verksamheten. På denna sida hittar du en sammanställning över de styrdokument/författningar som är politiskt antagna i Botkyrka kommun.

Sidan uppdateras löpande av Lena Bogne, kommunledningsförvaltningen. Vid eventuella frågor kontakta lena.bogne@botkyrka.se

Styrdokumenten/författningarna finns samlade i nedanstående förteckning. För att ta del av själva dokumenten klickar du dig vidare i mapparna nedan.

Indelningen nedan utgår från vilken nämnd som ansvarar för själva dokumentet.

Förteckning av Botkyrka kommuns styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 1 Tumba centrum.pdföppnas i nytt fönster 111.8 kB 2017-05-04 15.32
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 2 Tuna centrum.pdföppnas i nytt fönster 82.7 kB 2017-05-04 15.32
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 3 Alby centrum.pdföppnas i nytt fönster 149.3 kB 2017-05-04 15.32
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 4 Fittja centrum.pdföppnas i nytt fönster 103.8 kB 2017-05-04 15.32
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 5 Norsborg och Hallunda centrum.pdföppnas i nytt fönster 60.3 kB 2017-05-04 15.32
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 6 Lida friluftsgård.pdföppnas i nytt fönster 102.8 kB 2017-05-04 15.32
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 7 Tullinge centrum.pdföppnas i nytt fönster 88.6 kB 2017-05-04 15.32
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 8 fiskeförbud vid Färjeläget Slagsta.pdföppnas i nytt fönster 553 kB 2017-05-04 15.32
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 86.9 kB 2017-05-04 15.32
Cykelplan för Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 15 MB 2017-05-04 15.32
Exploateringsriktlinjer Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 53.1 kB 2017-05-04 15.32
Program för parkering.pdföppnas i nytt fönster 244.2 kB 2017-06-30 13.42
Reglemente för bygglovsberedningen.pdföppnas i nytt fönster 14.4 kB 2019-03-20 15.47
Regler för arbeten på eller som berör offentlig plats i Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2019-03-20 15.48
Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos SBN.docx.pdföppnas i nytt fönster 151.4 kB 2019-01-21 12.00
Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt.pdföppnas i nytt fönster 318.5 kB 2017-05-04 15.32
Riktlinjer för arrendeupplåtelser.pdföppnas i nytt fönster 27 kB 2019-12-12 17.56
Riktlinjer för arrendeupplåtelser - Bilaga 1 Ansökan.pdföppnas i nytt fönster 77.3 kB 2019-12-12 17.56
Riktlinjer för arrendeupplåtelser - Bilaga 2 Villkor.pdföppnas i nytt fönster 125.7 kB 2019-12-12 17.57
Riktlinjer för markanvisningar.pdföppnas i nytt fönster 109.7 kB 2017-06-30 13.42
Riktlinjer för markanvisning till föreningar, trossamfund och andra ickekommersiella verksamheter.pdföppnas i nytt fönster 145.3 kB 2017-05-04 15.32
Riktlinjer för parkering.pdföppnas i nytt fönster 323.2 kB 2017-06-30 13.43
Riktlinjer för skyltning i Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2017-11-27 13.33
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsförteckning.pdföppnas i nytt fönster 195.1 kB 2020-01-15 14.07
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.pdföppnas i nytt fönster 115.4 kB 2020-01-15 14.07
Strategi för parkering.pdföppnas i nytt fönster 123.2 kB 2017-06-30 13.43
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Kommun & politik