Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Krisgrupp, POSOM

Vad är POSOM?

Om det inträffar en stor olycka eller en allvarlig samhällskris behöver många människor hjälp och stöd på olika sätt. Du kan behöva ett personligt stöd genom att prata med någon om det du varit med om. Du kan också vara i behov av ett mer praktiskt stöd.

Vid en sådan händelse aktiveras kommunens POSOM-grupp. POSOM är en förkortning som betyder psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. POSOM-gruppen leds och sammankallas av socialchefen och består av representanter från kommunen, räddningstjänsten, kyrkan och barn- och ungdomspsykiatrin.

Vad gör POSOM-gruppen?

POSOM-gruppens uppgift är att försöka lindra akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. POSOM kan bilda en krisgrupp bestående av erfaren personal som vid en akut händelse kan bistå med att:

  • vara stödpersoner till enskilda och till drabbade och familjer
  • upprätta ett informations- och stödcentrum
  • hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället

Övrigt

Om du har drabbats av en personlig kris och behöver stöd, kan du kontakta medborgarcenter på telefon 08-530 610 00 eller e-post medborgarcenter@botkyrka.se. Där kan du få mer information om det stöd som kommunen kan erbjuda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Kommun & politik