Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Aktuellt om coronaviruset

På den här sidan samlar vi övergripande information, länkar och rekommendationer om corona och hur vi tillsammans kan hjälpas åt att minska smittspridningen.

Om coronaviruset
Skydda dig själv och andra från smitta

5 viktiga regler mot coronavirus:

 1. Har du minsta förkylningssymptom – håll dig hemma
 2. Har du barn som visar symptom – ta hem barnet
 3. Har du möjlighet att jobba hemifrån – gör det
 4. Undvik onödiga besök
 5. Tvätta händerna ofta och noggrant

Hjälp till att minska smittspridningen

Myndigheternas strategi är inriktad på att begränsa spridningen av viruset. Det innebär att alla med förkylningssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter för att minska risken att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Undvik onödiga resor.

 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

 • Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Tillsammans hjälps vi åt att skydda våra känsligaste medmänniskor och varandra!

Vi söker timvikarier till vård och omsorg


Vill du göra en viktig insats för ditt samhälle? Nu behövs förstärkning inom Botkyrkas vård och omsorg.

Med anledning av Coronavirusets utbredning söker vi vikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg för att trygga en fortsatt god omsorg om våra medborgare. Vill du göra en viktig insats för medmänniskor i Botkyrka? Det här är din chans att göra skillnad.

Alla krafter är välkomna!

Vi söker både dig som har erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg, och också dig som saknar erfarenhet men som vill lära dig och vill göra en viktig insats för medmänniskor i Botkyrka.

Börja nu eller till sommaren

Kan du tänka dig att börja jobba redan nu, eller kanske först till sommaren? För dig som har möjlighet att börja din tjänst nu finns goda möjligheter att arbeta ända fram till hösten eller längre. Vi välkomnar särskilt dig som kan vara flexibel och byta arbetsplats, arbetsuppgifter eller tider utifrån verksamheternas behov.

Tack för att du vill hjälpa!

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

För vård- och omsorgsboendena råder besöksförbud. För övriga verksamheter såsom boenden inom funktionsnedsättningsomsorgen bör anhöriga undvika onödiga besök och aldrig göra besök vid symptom på luftvägsinfektion, feber eller hosta. Vi ställer in eller undviker externa aktiviteter.

Inom vården och omsorgen håller vi en god personalkontinuitet genom att begränsa antalet personer ur personalen som är i kontakt med boende och brukare. Som alltid följer vi Socialstyrelsen hygienrutiner inom vård och omsorg.

Om du som anhörig har frågor som gäller din närstående, kontakta enhetschef för verksamheten. Vi månar om att föra en dialog med dig som är anhörig.

Mer om vård, omsorg och stöd

Det här gäller för barn i förskola och skola
 • Inga barn, elever och medarbetare med förkylningssymtom, även lindriga symtom, ska komma till förskola, skola eller arbete.
 • Grundskolor och förskolor hålls öppna. Men barn, elever och personal som är sjuka ska gå hem.
 • Om barn eller elever kommer till skolan med förkylningssymtom, även lindriga, kommer skolan att kontakta vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem eller hämtas.
 • Om du är, eller har varit sjuk och/eller har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du blivit symtomfri.

Läs mer om vad som gäller i förskola och skolalänk till annan webbplats

Det här gäller för vård, omsorg och stöd

Inom vård, omsorg och stöd har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra medborgare från smittspridning. Samtidigt säkerställer vi att vi kan ge en säker och trygg omsorg samt ett stabilt stöd. Här kan du läsa mer om vad som gäller för vård, omsorg och stöd.

Medborgarcenter

Medborgarcenter finns tillgängliga via telefon- och mejlservice och på så vis minskas riskerna med personliga kontakter.

Medborgarcenter tar emot frågor via telefon 08-530 610 00länk till annan webbplats eller via e-post medborgarcenter@botkyrka.se på ordinarie öppettider.

Varmt välkommen att höra av dig. Kontakta oss om det finns behov av ett personligt möte.

Övriga verksamheter
 • Gymnasieskolor, yrkeshögskolor, yrkesskolor och kommunal vuxenutbildning inklusive SFI, har övergått till undervisning på distans.
 • Bygglov genomför tidsbokad rådgivning per telefon istället för personliga möten.

Tillfälligt stängda verksamheter

 • Öppna förskolan
 • Badhus
 • Mötesplats Tumba och Mötesplats Grödinge för seniorer
 • Dagverksamheter för äldre är stängda fram till den 30 april eller tills annan information ges.
 • Biblioteken: se aktuella öppettider på bibliotek.botkyrka.selänk till annan webbplats.
 • Mångkulturellt centrum: all publik verksamhet, tavernan, biblioteket och uställningshallarna stängs till och med 1 maj.

Inom övrig verksamhet arbetar vi naturligtvis efter principerna att tillsammans hjälps vi åt att skydda våra känsligaste medmänniskor och varandra.

Gör ditt ärende online

Genom att använda vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du utföra många ärenden online. Till exempel söka bygglov, ekonomisk bistånd, instatser enligt LSS, parkeringstillstånd och mycket mer.

Vanliga frågor och svar

Kan jag hjälpa till?

Du kan hjälpa till att minska spridningen av corona – genom att jobba hemifrån om det går, hålla social distans, tvätta händerna extra noga och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi söker timvikarier till vård och omsorg

Hur många i Botkyrka har blivit sjuka?

Smittskydd Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster redovisar antalet smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta.
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster uppdaterar dagligen bekräftade fall i Sverige på regional och nationell nivå.

För vilka gäller besöksförbudet?

Besöksförbudet gäller alla som inte arbetar på vård- och omsorgsboendet. De enda som får komma in är vård- och omsorgsboendets egen personal eller annan personal som ska utföra akuta åtgärder, som exempelvis sjukvård.

Finns undantag det från besöksförbudet?

I särskilda fall kan man göra undantag för anhöriga som behöver besöka en närstående. Kontakta enhetschefen på vård- och omsorgsboendet med din fråga.

Får jag som anhörig veta om min närstående är smittad?

Boendet informerar anhöriga till den som är sjuk eller misstänks smittad, detta förutsätter att din närstående har gett samtycke till det. Vi gör vårt bästa för att du som är närmast anhörig ska nås av informationen så snabbt som möjligt. Det kan också hända att du får information via sjukvården.

Får jag som anhörig veta om smitta förekommer på min avdelning på ett vård- och omsorgsboende?

Här råder patientsekretess. Det betyder att vi inte kan ge information eftersom vi då riskerar att peka ut enskilda personer.

Hur kommunicerar ni externt, med till exempel press och på er webbplats vid bekräftad smitta?

Vi kan bekräfta att smitta förekommer inom vår verksamhet, till exempel inom äldreboende, men vi kan inte säga vem som är smittad, vilken enhet eller vilket äldreboende det rör sig om.

Testar ni boende/brukare vid misstänkt smitta?

Ja, vi testar alla misstänkta fall i samarbete med infektionskliniken på Karolinska i Huddinge.

Hur agerar ni vid misstänkt eller bekräftad smitta på kommunalt äldreboende eller gruppbostad?

Om vi misstänker smitta i verksamheter med kommunal hälso- och sjukvård så för vi personen till sitt rum/lägenhet. Vi är noga med att skydda både personen och personalen, samt att vi uppträder lugnt. Vi tar kontakt med ansvarig chef och sjuksköterska som kontaktar sjukvården, och samråder kring provtagning. Om smitta kan konstateras uppmanar vi medborgaren/boende att vistas i sin lägenhet tills hen är symtomfri i två dagar. Om sjukvården bedömer det så förs personen till sjukhus för vidare behandling. Vi vidtar försiktighetsåtgärder som vi alltid gör, och är noga med att följa hygienrutinerna. Vi begränsar antalet medarbetare som har hand om medborgaren och medarbetarna använder skyddskläder.

Jag vill veta mer om vad som gäller inom omsorg, vård och stöd. Var finns den informationen?

Här kan du läsa mer om vad som gäller för vård, omsorg och stöd.

Direktsändning med kommunledningen

På tisdagar klockan 12.00 direktsänder kommunledningen ett program med information till Botkyrka kommuns medarbetare. Programmet handlar om coronavirusets påverkan på kommunens verksamheter.

Medverkande

 • Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande
 • Leif Eriksson, kommundirektör
 • Pernilla Vera Jr, säkerhetschef och chef för central krisledning
 • Ann Sofie Bäck, kommunikatör/programledare

Se sändningarna

Här kan du ta del av sändningarna i efterhand.

Direktsändning 7 april 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Direktsändning 31 mars 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Direktsändning 24 mars 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020
Kommun & politik