Stäng meddelande

Nu behövs förstärkning inom Botkyrkas vård och omsorg

omsorgspersonal och medborgare på vård och omsorgsboende

Botkyrka kommun förbereder sig för att möta ökat behov av personal, framförallt inom vård och omsorg. Idag går kommunen ut med en bred rekrytering av medarbetare för timvikariat.
– Vi vill trygga en fortsatt god omsorg för våra medborgare. Alla krafter är välkomna och alla kan göra skillnad, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun vidtar alla åtgärder som krävs för att minska smittspridningen av coronaviruset, och samtidigt ge en fungerande och trygg vardag för Botkyrkaborna. I kommunen pågår också en förberedelse inför framtida scenarier kopplat till smittspridningen. Ett sådant scenario är stora behov av personal. Redan idag och under en lång tid framöver behövs förstärkning av alla verksamheter inom vård och omsorg. Det gäller hemtjänst, vård- och omsorgsboende, gruppboende, korttidsboende, boendestöd, serviceboende och personlig assistans. 

Vård och omsorg är en samhällsviktig verksamhet. Därför går vi ut brett och välkomnar både dig som är redo att börja jobba nu eller du som vill börja till sommaren. Du får naturligtvis den introduktion som krävs för arbetet, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör vid vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Du som vill göra en insats

För dig som har möjlighet att börja din tjänst nu finns goda möjligheter att arbeta ända fram till hösten eller längre. Vi välkomnar särskilt dig som kan vara flexibel och byta arbetsplats, arbetsuppgifter eller tider utifrån verksamheternas behov. Anmäl ditt intresse på botkyrka.se/vårdjobblänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2020