Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ny inriktning för daglig verksamhet

Botkyrka kommuns krisledningsnämnd beslutade igår, tisdag den 14 april, om ny inriktning för daglig verksamhet inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beslutet tas för att skydda deltagarna och minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Från och med torsdag den 16 april kommer verksamheten daglig verksamhet att förändras på grund av utbrottet av Corona. Istället för verksamhet på plats, kommer personalen från daglig verksamhet att stärka upp vid deltagarnas boenden och därifrån erbjuda dagliga aktiviteter.

Daglig verksamhet på hemmaplan

Förändringen innebär att daglig verksamhets deltagare får vara hemma under dagarna och att personal från daglig verksamhet tillgodoser deltagarnas behov av aktiviteter i det ordinarie boendet så långt det är möjligt. Samma möjligheter ska även ges till deltagare som inte bor i gruppbostäder och servicebostäder LSS.

Fortsatt habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning kommer fortfarande att betalas ut till alla deltagare.

Daglig verksamhet är aktiviteter under arbetsliknande former för personer som har gått ut skolan och har en utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller en hjärnskada som uppstått i vuxen ålder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2020