Stäng meddelande

Nytt upplägg för sommarens feriepraktik

Botkyrka kommuns krisledningsnämnd beslutade idag, torsdag 23 april, att genomföra feriepraktiken sommaren 2020 i enlighet med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag.

Genom ett utökat samarbete med civilsamhälle och andra möjliga aktörer samt dialog med förvaltningar har man, trots corona-krisen, kunnat få fram 771 tillgängliga platser för sommarens feriepraktik.

Bakgrunden är att Botkyrka kommuns krisledningsnämnd beslutade den 30 mars, att ställa in feriepraktiken för 2020 i sin ordinarie form. Sedan dess har man arbetat med att kartlägga hur många platser kommunen kan erbjuda under sommaren 2020 och hur alternativa ersättningar till ungdomarna skulle kunna gå till.

–Vårt fokus har under hela det här arbetet varit att i största möjliga mån inte ställa in våra verksamheter och insatser, utan istället ställa om. Feriepraktikerna är ett viktigt och tydligt exempel, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande och även ordförande för krisledningsnämnden. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har gjort en fantastisk insats och hittat närmare 800 platser till våra ungdomar.

Minimerad risk för smittspridning

De nya feriepraktikplatserna uppfyller de krav som är kopplade till samhällets arbete med att minska smittspridningen av corona. Vi och våra samarbetspartners följer dom råd och rekomendationer som ges från MSB, SKR samt Folkhälsomyndigheten för att minimera risk för smittspridning. Våra rekomendationer är att inte arbeta i stora grupper, att merparten av arbetet är utomhus och att man håller avstånd samt med god handhygien. Då Botkyrka kommun har arbetsmiljöansvaret för ungdomarna på arbetsplatserna följer vi hur deras arbete löper samt att särskild skriftlig information kommer att gå ut till ungdomarna.

Prioritering utifrån målgruppens behov

Ungdomar i årskull 16-18 år som söker feriepraktik för första gången kommer att prioriteras. I första hand kommer platserna att erbjudas ungdomar med särskilda behov och ensamkommande.

Besked till dig som fått feriepraktik

De ungdomar som blir erbjudna feriepraktik kommer att bli kontaktade via brev som skickas till folkbokföringsadressen.

Kontakt
Edvard Unsgaard, pressansvarig
Telefon: 08-530 620 40

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2020