Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrka garanterar inte hemtjänst för sommargäster

Bild

Folkhälsomyndigheten uppmanar allmänheten att begränsa sitt resande som en åtgärd för att begränsa smittspridning i landet.

Personer som vistas tillfälligt i Botkyrka kommun, som exempelvis sommargäster, kommer inte att garanteras omsorgsinsatser. Detta på grund av risk för smittspridning av Coronaviruset och att personalbrist inom vård och omsorg kan uppstå som en följd av det.

Vård- och omsorgsnämnden har genom ett ordförandebeslut tagit beslutet att personer med tillfälliga vistelser i Botkyrka kommun inte kan garanteras omsorgsinsatser från den kommunala hemtjänsten. Bakgrunden till beslutet är det mycket allvarliga läge som råder i och med spridningen av coronaviruset Covid-19, samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslutet gäller under perioden 2020-04-20 till och med 2020-10-30.

Enligt socialtjänstlagen ska den kommun där personer vistas tillfälligt, till exempel i fritidshus, erbjuda de biståndsinsatser som hemkommunen beslutat om.

– I ett mer normalt läge hjälper vi gärna till med omsorgsinsatser när exempelvis sommargäster tillfälligt vistas i Botkyrka. Men under de omständigheter som råder nu kan vi inte garantera att sådan hjälp kan ges. Vi behöver vara beredda på att situationen kan förvärras ytterligare och det är mot den bakgrunden vi har tagit det här beslutet, säger Tuva Lund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Folkhälsomyndigheten uppmanar allmänheten att begränsa sitt resande som en åtgärd för att begränsa smittspridning i landet och riskgrupper såsom personer över 70 år uppmanas starkt att avstå från resor och att begränsa sina sociala kontakter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2020