Stäng meddelande

Ytterligare insatser för att stötta lokala företag och föreningar

Kvinna i overall som arbetar i verkstad, två män som står vid en disk, en kvinna som sitter utanför ett hus, barn som håller på med gymnastik.

Tidigare har Botkyrka kommun infört ett antal åtgärder för att stötta företag och föreningsliv. Nu presenterar kommunen ytterligare insatser,

Det blir bland annat fler insatser för att stötta småföretagare när Botkyrka kommun i dag den 27 april presenterar ytterligare åtgärder för att stötta företag och föreningar som på olika sätt drabbas av coronakrisen.

– Det ekonomiska läget är ansträngt, inte minst för många småföretag. Du som har ett företag med upp till fyra anställda kan få hjälp med individuell coachning kring just din situation. Tillsammans med våra samarbetspartners, Subtopias inkubator Klumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Nyföretagarcentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kan du få stöd i att hitta vägar som gör att du får bättre förutsättningar att komma igenom den här tiden, säger Gustav Fridlund, näringslivschef i Botkyrka kommun.

En del i detta är att du som småföretagare kan få rådgivning kring vilka av myndigheternas stödåtgärder du kan använda. Tidigare har Tillväxt Botkyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fått förstärkt uppdrag att ge rådgivning för bolag med 5–50 anställda. Utökad service kring stöd och rådgivning om de statliga programmen och lokala insatserna ges också genom kommunens lotsfunktion som du når via foretag@botkyrka.se.

Nätverksträffar för företagare
Vi ser behovet hos företagen att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter. Ventilera tankar och idéer om hur man kan hantera den tuffa situation som många befinner sig i och hjälpa varandra. Många exempel finns redan ibland kommunens företag där innovativa idéer och kreativa lösningar sätts igång. Vi kan lära av varandra, hitta synergier och dra nytta av våra olika kompetenser. Därför planerar kommunen att bjuda in till nätverksträffar för till alla intresserade företag. Välkommen att skicka din intresseanmälan till foretag@botkyrka.se.

Vi ger föreningar stöd i att söka bidrag
En rad åtgärder har tidigare presenterats för att stötta föreningslivet. Civilsamhällets organisationer får stöd att söka de statsbidrag och projektmedel som finns tillgängliga. Kontakta forening@botkyrka.se om du behöver hjälp med ansökningar. Kommunen använder också föreningars lokaler, resurser och kompetens och bidrar på så vis till att öka deras intäkter.


Fakta om stödinsatser för företag och föreningar

I de åtgärder som kommunen presenterat tidigare har fokus riktats mot stöd till affärsutveckling, lättnader i tillstånds- och tillsynsavgifter för företag och hyreslättnader för föreningslivet. Utöver detta har Botkyrka kommun beslutat införa ett antal nya stödinsatser:

Nya stödinsatser till företag:

  • Utökad affärsrådgivning och stöd för mindre företag
  • Vi gör det möjligt att skjuta på fakturor
  • Vi betalar våra fakturor till företag snabbare
  • Vi ser över de krav vi ställer i samband med upphandlingar
  • Vi ger råd och stöd till restauranger
  • Vi bokar höstens evenemang redan nu

Nya stödinsatser till föreningar:

  • Vi ger föreningar stöd i att söka bidrag
  • Vi stödjer föreningar med kulturstödsavtal
  • Vi använder föreningarnas resurser och ökar därmed deras intäkter

Mer information

Information om stödinsatser till företag hittar du här.länk till annan webbplats

Information om stödinsatser till föreningar hittar du här.länk till annan webbplats

För pressfrågor
Kontakta Botkyrka kommuns presstjänst 08-530 620 40


Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2020