Stäng meddelande

Snabbspår ska korta vägen till arbete

Nu ska snabbspår leda till snabbare väg in på arbetsmarknaden för arbetslösa Botkyrka-bor. Redan idag finns möjlighet att vidareutbilda sig vid arbetslöshet, men nu kommer det kunna gå ännu snabbare.

I spåren av Corona, finns både en ökande grupp arbetslösa Botkyrkabor som söker eller har försörjningsstöd och samtidigt finns flera arbetsgivare som har stora och akuta behov, säger Marie-Louise Khan-Tamakloe, arbetsmarknadsdirektör.

På Jobbcenter i Botkyrka kommun, finns sedan tidigare jobbspår inom ramen för DUA. DUA är en förkortning för delegationen för unga och nyanlända till arbete. Nu är förslaget att komplettera jobbspåren med snabbspår för att arbetslösa med försörjningsstöd snabbt ska kunna ta sig tillbaka till eller in på arbetsmarknaden, framförallt till de bristyrken som uppstått under våren 2020 som till exempel vård- och omsorgspersonal.

På det här sättet möjliggör vi omställning från de yrkesområden som i spåren av Corona får övertalighet till de bristyrken som samtidigt finns kvar, säger Marie-Louise Khan-Tamakloe, arbetsmarknadsdirektör.

Så går det till

Mottagningsenheten eller enheten för ekonomiskt bistånd på socialförvaltningen skickar varje vecka deltagare till Jobbcenter. På Jobbcenter görs kartläggning av deltagaren och en handlingsplan upprättas som beskriver vad deltagaren behöver för insatser för att ta steget in på arbetsmarknaden. När deltagaren matchas mot arbetsgivare finns möjlighet att praktisera hos arbetsgivaren och få kortare utbildning, i upp till tre månader, med bibehållet försörjningsstöd.

Principen är densamma, men skillnaden är att vi nu ser ett mer akut behov. Samarbetet blir därför ännu viktigare nu när vi står inför allt större utmaningar vad gäller Botkyrkabornas försörjning. Möjligheten att praktisera och få kortare utbildningar med bibehållet försörjningsstöd är en viktig del i det, säger Marie Lundqvist, socialdirektör.

Om DUA

Delegationen jobbar tillsammans för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet inom målgruppen får större genomslag på lokal nivå. Kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare samverkar i syfte att skapa lokala jobbspår för att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020