Stäng meddelande

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem? Det kan du läsa om här.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB är den myndighet som äger ansvaret för att informera om Sveriges alla skyddsrum.

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Här hittar du ditt närmaste skyddsrum i Botkyrka

Du kan hitta skyddsrum på kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta skyddar skyddsrummen mot

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar också mot stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

MSB ansvarar för kommunens skyddsrum

  • Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda bristerna
  • MSB kontrollerar att skyddsrummen vårdas och hålls på en nivå så att skyddsförmågan inte försämras.

Kontakt vid frågor om skyddsrum

Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB vid frågor.

e-post: skyddsrum@msb.se
telefon: 010-240 55 22, vardagar klockan 08.00-10.00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2018
Kommun & politik