Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Trygghetsarbete

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som medborgare kan känna dig säker och trygg i din vardag.

Känslan av tillhörighet, att ha tillit och förtroende för varandra hör till de viktigaste faktorerna i ett tryggt och mänskligt samhälle. För att skapa detta behöver vi främja trygghet och förebygga brott.

Kommunen samarbetar med många olika aktörer för att göra Botkyrka till en trygg och säker plats. Du kan läsa mer om vårt trygghetsarbete via rubrikerna till vänster på sidan.

BRÅ i Botkyrka - lokala BRÅ

Brottsförebyggande rådet, BRÅ i Botkyrka bedriver lokala insatser för att öka kunskapen om brott, säkerhets- och trygghetsfrämjande arbete.

BRÅ i Botkyrka består av en politisk styrgrupp under ledning av kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin och Närpolisen i Tumba samt en stödfunktion bestående av säkerhetschef, trygghetssamordnare och säkerhetssamordnare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Kommun & politik