Stäng meddelande

Stöd till brottsutsatt och medling

Om du drabbats av brott, exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller hot om våld kan du behöva hjälp och tid att bearbeta det som hänt.

Som brottsutsatt i Botkyrka finns det möjlighet att få stöd och råd från samhället.

Brottsofferjouren Huddinge – Botkyrka (BOJ)

Här kan du som brottsutsatt få stöd vid kontakter med hjälpinstanser som till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd. Du får hjälp med myndighetskontakter och får information om rätten till skadestånd.
Mejl: info@h-b.boj.se
Telefon: 08-710 01 02

Grannstöd i Botkyrka

Har du råkat ut för inbrott i din bostad eller har någon tänt eld på din bil så erbjuder Grannstödjarna samtalsstöd​ och tips för att förebygga fler brott. De erbjuder också att komma tillbaka längre fram. Närpolisen i Tumba kontaktar alla som har gjort en polisanmälan och frågar efter samtycke för Grannstöd att göra ett hembesök. Grannstöd är boende i Botkyrka som frivilligt vill hjälpa till.

Mer information om Grannstöd

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Du som är mellan 12 och 20 år och har blivit utsatt för något brott kan få hjälp på Stödcentrum för unga brottsutsatt i Botkyrka. Du kanske vill ha någon att prata med, eller hjälp i kontakterna med polis, åklagare och försäkringsbolag.

Vi erbjuder också information till föräldrar om bland annat krisreaktioner som är vanliga när man utsatts för brott.

Medling för unga

Medling innebär att man sammanför förövare och brottsutsatt i ett gemensamt möte. Innan det gemensamma mötet träffar medlaren parterna var för sig och går igenom syfte och struktur på medlingen. Medlaren tar reda på vilka förväntningar parterna har på medlingsmötet.

Kontakta socialförvaltningen för mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2018
Kommun & politik