Stäng meddelande

Trygghetsmiljonen

Barn på brygga. Sommar. Bild

Kommunstyrelsen har under 2017 avsatt en miljon kronor för trygghetsskapande åtgärder. Pengarna går till fysiska förbättringar och sociala aktiviteter som leder till trygghet.

Sent i våras gick kommunen ut med önskemål om att få in konkreta förslag som skulle leda till ett tryggare Botkyrka. De förslag som valdes ut skulle få stöd av pengar från Trygghetsmiljonen. Det utmynnade i tjugofyra förslag och sexton av dessa har fått pengar. Alla områden i Botkyrka har fått en del av pengapotten.

Så fördelades pengarna

Nedan hittar du en lista på hur Trygghetsmiljonens pott fördelades mellan Botkyrkas områden. För att få reda på mer om innehållet i varje aktivitet behöver du gå in på respektive områdessida.

Alby

 • Albyrådet - 70 000 kr
 • Kvinnoaktiviteter i Alby - 50 000 kr
 • Aktiviteter samordnade av Albys hjärta - 40 000 kr
 • Åtgärder i samband med trygghetsvandring - 50 000 kr

Fittja

 • Mobila mötesplatser - 110 000 kr
 • The Good Talents - 20 000 kr
 • Mötesplats Fittja IF - 50 000 kr

Hallunda-Norsborg

 • Kameraövervakning vid Karsby International School - 100 000 kr
 • Åtgärder kring kolonilottföreningar - 100 000 kr

Tullinge

 • Stöd till Tullinges nattvandring - 10 000 kr
 • Åtgärder i samband med trygghetsvandringen - 100 000 kr

Tumba

 • Ungdomsaktiviteter med nattvandrarna och fritidsgårdar: grillkvällar i de olika stadsdelarna under sommar och höst - 15 000 kr
  Förbättrad belysning i trapphuset från Tumba station till Munkhättevägen - 30 000 kr
 • Förbättrad belysning vid Gymnasieparken (utanför Kommunalhuset/Southside) - 105 000 kr
 • Bättre gränsdragning Tunaskolans gård - 120 000 kr

Vårsta-Grödinge

 • Skateboardaktiviteter - 30 000 kr
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Kommun & politik