Stäng meddelande

Trygghetsmiljonen Alby

Så fördelas pengarna från Trygghetsmiljonen i Alby.

Albyrådet - 70 000 kr

Ett förslag från Albyrådet, ett ungdomsråd med cirka 15 aktiva ungdomar från Grindtorp och Kvarnhagsskolan. Rådet ska växa och bli stabilt för att kunna klara sig själv.

Kvinnoaktiviteter i Alby - 50 000 kr

Ett förslag från en kvinnogrupp i Alby. Olika trygghetsaktiviteter som anordnas av kvinnor ska
länkas samman. Som exempelvis Albys mammor (kvällsvandring med kvinnor) och Zumba för kvinnor.

Aktiviteter samordnade av Albys hjärta - 40 000 kr

Ett förslag från Albys hjärta, som riktar sig till alla barn i området. Ett förstärkt utbud av aktiviteter under sommar och höst, bland annat efter önskemål av barn och unga från Alby. Aktiviteterna kommer att bestå av grillning, besök till Bounce, friluftsaktiviteter med mera.

Åtgärder i samband med trygghetsvandring - 50 000 kr

Ett förslag från kommunen – Albybornas prioriteringar. Trygghetsvandringar genomförs i nära dialog med Albybor. En särskild summa pengar reserveras för att genomföra de åtgärder som Albyborna pekar ut vid en Trygghetsvandring i höst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Kommun & politik