Stäng meddelande

Trygghetsmiljonen Tumba

Så fördelas pengarna från Trygghetsmiljonen i Tumba.

Ungdomsaktiviteter med nattvandrarna och fritidsgårdar: grillkvällar i de olika stadsdelarna under sommar och höst - 15 000 kr

Ett förslag från nattvandringsgruppen. Stärka nattvandrarnas anknytning till området genom att vara i det offentliga rummet och möjliggöra en positiv vuxen tillvaro. Aktiviteterna ska öka både tryggheten och tilltron till de vuxna.

Förbättrad belysning i trapphuset från Tumba station till Munkhättevägen - 30 000 kr

Ett förslag från medborgare till MTR, som i sin tur har förmedlat synpunkterna vidare till kommunen som äger trappan. Det är ofta skadegörelse och dålig lukt i trappan. Med bättre belysning kommer det förhoppningsvis att minska. Eftersom trapphuset inte bara upplevs som mörkt utan också otrevligt kommer ytterligare förbättringar genomföras för att öka trivsel och trygghet.

Förbättrad belysning vid Gymnasieparken (utanför Kommunalhuset/Southside) - 105 000 kr

Ett förslag från fritidsgården Southside, men även synpunkter från nattvandrarna och Tumbascenen. Parken upplevs som mörk och otrygg på kvällarna, genom att förbättra
belysningen är förhoppningen att tryggheten ökar och att personer som dricker alkohol inte kommer att göra det i anslutning till fritidsgårdens utgång.

Bättre gränsdragning Tunaskolans gård - 120 000 kr

Ett förslag från Tunaskolan. På grund av att ytorna till skolgården är öppna har det varit problem med att obehöriga människor korsar skolgården. Barnen har också haft svårt att förstå skolans gränser. Små förbättringar på skolgården ska ge en tydligare avgränsning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Kommun & politik