Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Dödsboanmälan-

en förenklad form av bouppteckning

När en person avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Enligt lag skall alltid en bouppteckning göras när någon avlider. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan eventuellt en dödsboanmälan göras.

Detta gäller om:

 • dödsboets tillgångar endast räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet. Normbelopp finns avseende skäliga begravningskostnader, för närvarande uppgår detta till drygt 15 000 kronor (2017).
 • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet

Om det finns tillgångar som tillsammans är mer än begravningskostnaderna ska i stället en bouppteckning göras.

Den som företräder dödsboet gör då en ansökan om dödsboanmälan och en dödsboutredare undersöker om förutsättningar finns för att göra en dödsboanmälan. Om det finns tillgångar som tillsammans är mer än begravningskostnaderna ska i stället en bouppteckning göras.

Viktigt att tänka på vid/innan dödsboanmälan:

 • Stoppa genast alla autogiron
 • Inga räkningar ska betalas.
 • Inga pengar får användas förrän dödsboanmälan är klar.
 • Finns det tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas för begravningskostnaderna.
 • Den som företräder dödsboet ska så fort som möjligt kontakta aktuella fordringsägare och meddela dödsfallet.
 • Ett dödsbo kan i vissa fall vara berättigad till ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Ansökan görs hos socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt.

Förklaringar:

 • Bouppteckning – är en förteckning över den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Den skall göras inom tre månader efter dödsfallet. Du kan få hjälp av en begravningsbyrå, advokat eller jurist med att göra en bouppteckning eller göra den själv. Gå in på skatteverkets hemsida, där finns mycket information. Länk hittar du nedan.
 • Dödsboanmälan – är en förenklad form av bouppteckning som kommunen hjälper dig att göra.
 • Dödsbo – är en avlidne persons tillgångar och skulder.
 • Dödsbodelägare – är den som enligt lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet.

Kontakt till dödsboutredare i Botkyrka kommun:

Telefonnummer: 0725-88 53 20. Telefontid: vardagar 11-12

Botkyrka kommuns medborgarcenter: 08-530 610 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Kommun & politik