Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Antidiskrimineringsbyrån

Kostnadsfri rådgivning för enskilda personer

Antidiskrimineringsbyrån ger kostnadsfri rådgivning för enskilda personer som känner sig diskriminerade på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, sexuell läggning, etnicitet eller trosuppfattning eller ålder.

Mottagning sker på Alby medborgarkontor. För tider besök Antidiskrimineringsbyråns webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2017
Kommun & politik