Stäng meddelande

Diskriminering

I Botkyrka kommun ska du få samma service och bemötande oavsett var du bor. Kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska inte heller spela någon roll.

Diskriminering är förbudet enligt lag. Det betyder att du har rätt till skydd om du blir sämre behandlad, direkt eller indirekt. Enligt lagen är bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier också förbjudet. Det är också förbjudet att ge instruktion om att diskriminera någon.

Antidiskrimineringsbyrån ger kostnadsfri rådgivning och stöd

Vi stödjer föreningen Antidiskrimineringsbyrån. De jobbar aktivt för att hjälpa personer som upplever att de har blivit diskriminerade.

Känner du dig diskriminerad? Antidiskrimineringsbyrån erbjuder kostnadsfri information, råd och stöd om vad som gäller i ditt fall. Antidiskrimineringsbyrån finns på Fittja gård. På deras hemsida finns mer information om telefontider och besöksbokning.

Läs mer om diskriminering och diskrimineringslagen

På Diskrimineringsombudsmannens hemsida kan du läsa mer om diskriminering och vad som står i lagen. Där finns information på flera olika språk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2019
Kommun & politik