E-tjänster och blanketter

Botkyrkas webb för service och tjänster

Botkyrkas plattform för service och tjänster

Nu har vi gjort det enklare för dig i Botkyrka att få service - vi har samlat alla våra e-tjänster och blanketter i en egen plattform.

Service.botkyrka.se

Du hittar e-tjänster och blanketter på service.botkyrka.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inloggning med e-legitimation

Flera av våra e-tjänster kräver inloggning och signering med e-legitimation. E-
legitimationen använder du för att identifiera dig och för att skriva under elektroniskt. Den
elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på
papper. Läs mer om hur du skaffar e-legitimation på e-legitimation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Legitimationen kan vara i form av en datafil på en hårddisk eller lagras på ett elektroniskt
kort. Den ges ut av en så kallad betrodd tredje part, en utfärdare. Det kan till exempel vara
en bank.

Personuppgiftslagen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet
med Personuppgiftslagen (PuL). Läs mer om PuL på datainspektionen.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2017
Kommun & politik