Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Information för politiska partier

Praktisk information för partier kring distrikt, förtidsröstning, vallokaler, valsedlar och kontaktpersoner

Valdistrikt

Botkyrka kommun består från och med valet 2018 av en valkrets med 75 mandat. På webbkartan på botkyrka.se, kan man ta del av info om hur distrikten är indelade. Här kan man även se information om vallokalerna.

Botkyrka kommun har inför valet 2018 utökat antalet valdistrikt från 48 stycken till 49 stycken. Tullinge medborgarkontor tillkommer som vallokal för det nytillkomna distriktet 02 Tullinge C.

Totalt har vi 37 unika byggnader.

Förtidsröstning

De fasta förtidsröstningslokalerna är medborgarkontoren i varje kommundel samt Mötesplats Grödinge i Vårsta. Öppettiderna har utökats i relation till valen 2014. Under valet 2018 kommer förtidsröstningslokalerna att hålla öppet varje dag, inkl. helger, under hela förtidsröstningsperioden, dvs. 22 augusti t.o.m. valdagen 9 september. Lokalernas öppettider är:

Vardagar kl. 10.00-18.00

Lördag och söndag kl. 10.00-15.00

Utökade öppettider onsdag-fredag under valveckan kl. 10.00-20.00

Valnämnden kommer även tillhandahålla mobila enheter som under förtidsröstningsperioden besöker 35 förtidsröstningslokaler/institutionsröstningslokaler. Schemat för mobila förtidsröstningslokaler kommer finnas tillgängligt på kommunens hemsida innan förtidsröstningen börjar.

För specifik information om förtidsröstning i Botkyrka, besök sidan Här kan du förtidsrösta.öppnas i nytt fönster

Tider och schema för den fasta och mobila förtidsröstningen nås också via sidan Här kan du förtidsrösta.öppnas i nytt fönster Schemat för den mobila kommer upp i augusti innan förtidsröstningen startar.

Frizoner vid förtidsröstnings- och vallokaler

Botkyrka kommun har, i likhet med tidigare val, beslutat om en frizon för partipolitisk propaganda på 15 meter från förtidsröstningslokaler och vallokal samt på staket eller inhägnad runt t.ex. skolgårdar. Det betyder att ingen valpropaganda får förekomma inom den radien från byggnaden. Propaganda som sätts upp inom detta område kommer att tas ner av röstmottagare i samråd med valkansliet. Naturligtvis är dock traditionell utdelning av valsedlar tillåten vid ingången till en vallokal.

Namnvalsedlar

Valnämnden har även för valen 2018 åtagit sig att distribuera både partivalsedlar och namnvalsedlarna till förtidsröstnings- och vallokaler. Detta gäller även partier som inte finns representerade i kommunfullmäktige idag samt partier från andra kommuner som vill ha sina valsedlar i vallokaler i Botkyrka kommun.

Namnvalsedlarna ska lämnas in av partierna i förväg till kommunens valkansli. Partiernas namnvalsedlar måste lämnas in senast 1 augusti för att de ska kunna distribueras redan under förtidsröstningen. Leveransen sker till valnämndens förråd.

Kontakta valsamordnare Agnetha Olofsson eller valhandläggare Corinne Johnson i förväg för att bestämma tid för lämning. Om namnvalsedlar lämnas senare behöver de vara färdigbuntade så att de lätt kan distribueras till 49 distrikt och 9 förtidsröstningsplatser.

Röstmottagarna har totalansvaret för valsedelställen och ansvarar för att placera ut och fylla på partivalsedlar såväl som namnvalsedlar i valsedelsställen. Om det verkar som om valsedlarna för något av partierna kan ta slut kontaktar Valkansliet det aktuella partiet via den kontaktperson partiet utsett.

Viktigt att alla partier, meddelar Valkansliet en kontaktperson, så att det går att nå partiet om valsedlarna tar slut och för eventuella andra frågor som kan uppstå.

Affischering och valaktiviteter

För att sätta upp valaffischer på kommunal- eller offentlig mark, alternativt anordna aktiviteter relaterade till valet behöver partier söka tillstånd hos Polisen. Förfrågan skickas sedan vidare till kommunen om det gäller kommunal mark.

Läs även beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län kring valaffischering.

Inför valet 2018 har partierna i kommunfullmäktige i Botkyrka gjort en gemensam ansökan kring affischering i Botkyrka kommun. Däremot behöver partier som i dagsläget inte sitter med i kommunfullmäktige se över så ansökan är gjord ifall man önskar affischera inför valet i Botkyrka.

Läs mer

För att läsa mer om valprocessen, hur man kan rösta och vilken hjälp som finns rekommenderas Valmyndighetens hemsida: www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och sidorna här till höger som nås via www.botkyrka.se/valibotkyrkaöppnas i nytt fönster

 

Kontaktuppgifter till valkansliet

Ett brev med denna information har även gått ut till alla partier representerade i kommunfullmäktige för spridning.

Kontakt med valkansliet kan ske genom numret 08 530 610 50 och e-post: val2018-2019@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2018
Kommun & politik