Stäng meddelande

Information till politiska partier

Bild

Här finns praktisk information om distrikt, förtidsröstning, vallokaler, valsedlar och kontaktpersoner.

Hela Sverige är en valkrets
För val till Europaparlamentet är hela Sverige en valkrets. Mandaten fördelas mellan medlemsländerna i EU beroende på ländernas folkmängd.

Valdistrikt och vallokaler på valdagen
Botkyrka kommun består från och med valet 2018 av en valkrets och 49 valdistrikt.

På vår webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kan man ta del av info om hur distrikten är indelade. Under våren kommer det även finnas information om var alla vallokaler under valdagen är placerade.

Vallokalerna för de 49 valdistrikten ligger i 35 unika byggnader och inga förändringar sker vad gäller lokaler i jämförelse med riksdagsvalet 2018.

Här kan man förstidsrösta
Man kan rösta på medborgarkontoren i Alby, Fittja, Hallunda och Tumba, samt på biblioteket i Tullinge. Man kan också rösta i Vårsta på Mötesplats Grödinge samt i våra mobila röstningslokaler.

Förtidsröstningslokalernas öppettider är:

 • Vardagar kl. 10.00-18.00
 • Lördag och söndag kl. 10.00-15.00
 • Onsdag-fredag under valveckan kl. 10.00-20.00
 • Under valdagen kl. 08.00-21.00*
  *enbart Tumba och Hallunda medborgarkontor samt biblioteket i Tullinge

Valnämnden kommer även tillhandahålla mobila enheter som under förtidsröstningsperioden besöker 19 förtidsröstningslokaler samt 9 institutioner. Schemat kommer publiceras inom kort.

Valnämnden vill påminna om att ångerröstning endast är möjlig att göra på valdagen i sin ordinarie vallokal. Det går alltså inte att ångerrösta genom att förtidsrösta flera gånger. Valsystemet är utformat på ett sådant sätt att fler än en förtidsröst från samma väljare resulterar i att samtliga dessa röster underkänns.

Alla röstmottagare måste gå en utbildning
Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning innan man får tjänstgöra. Ordförande och vice ordförande kommer få en specifik utbildning. Enligt Valnämndens beslut kan man inte ställa upp som röstmottagare/vice ordförande/ordförande om man står på valbar lista i Botkyrka kommun.

Så här går budröstning till
I likhet med tidigare år går det att budrösta. Väljaren sammanställer då sin röst med ett specifikt material som man kan hämta på bland annat medborgarkontoren. Man sammanställer sin röst själv men själva transporten av rösten till röstnings- eller vallokal sker av en nära anhörig eller vårdgivare som har med bådas legitimation.

På förekommen anledning vill vi påminna om vikten av att fylla i budröstningskuvertet rätt i samband med budröstning. Felaktigt ifyllt budröstningskuvert medför att budröstningsprocessen behöver göras om och det felaktigt ifyllda kuvertet inte lämnas tillbaka.

Material för budröstning kommer finnas tillgängligt på medborgarkontoren och Mötesplats Grödinge i Vårsta.

Ambulerande röstmottagning för väljare som inte kan rösta på annat sätt
Är man sjuk eller har en funktionsnedsättning och inte har någon som kan agera bud kan man ringa valkansliet som ordnar med ambulerande röstning. Två röstmottagare kommer då åka hem till väljaren med material för röstning och transporterar rösten till röstningslokal. Rösten registreras som en förtidsröst. Beställning av ambulerande röstning behöver ske med framförhållning från väljaren.

Dublettröstkort kan skrivas ut i alla förtidsröstningslokaler
Den 8 maj bör alla röstberättigade som är bosatta i Sverige ha fått sitt röstkort. I förtidsröstningen blir processen smidigare för alla om väljaren har med sig sitt röstkort. Botkyrka kommun erbjuder dock utskrift av dubblettröstkort i förtidsröstningslokalen om man saknar sitt röstkort. Observera däremot att om man förtidsröstar i andra kommuner kan rutinerna skilja sig åt.

Frizoner vid förtidsröstnings- och vallokaler
Botkyrka kommun har, i likhet med tidigare val, beslutat om en frizon för partipolitisk propaganda på 15 meter från förtidsröstningslokaler och vallokaler samt på staket eller inhägnad runt t.ex. skolgårdar. Detta gäller också entrén till ICA Maxi. Det betyder att ingen valpropaganda får förekomma inom den radien från byggnaden. Propaganda eller argumentation som förekommer inom detta område kommer tas bort av röstmottagare i samråd med valkansliet.

Naturligtvis är dock traditionell utdelning av valsedlar tillåten vid ingången till en vallokal men endast på valdagen dvs inte vid våra röstmottagningsställen.

Har ni frågor kring vad som gäller med valstugor, planering av politiska aktiviteter, affischer osv. hänvisar valkansliet till Gata/Parkenheten som går att nå på nummer: 08-530 610 24

Valsedlar
På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut namnvalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än 1 procent av rösterna. Men endast om partierna begär utläggning, och om de endast har en lista.

I Botkyrka kommun ombesörjer vi även övriga partiers utläggning av sedlar men dessa partier ansvarar själva för att beställa och lämna detta på valkansliets förråd i Tumba. Hör av er till oss på valkansliet för överenskommelse om tid för leverans.

Följande partier har begärt utläggning av valsedlar. Representerar du någon av dessa partier så har vi namnvalsedlar.

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Feministiskt Initiativ
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • Miljöpartiet
 • Moderaterna
 • Piratpartiet
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

Representerar du ett parti som inte är nämnt ovan? Då får ni beställa och kontakta oss för leverans till valnämndens förråd. Leveransen sker till valnämndens förråd i Tumba måndagar 13.00-15.00 och onsdagar 9.00-12.00. Övrig tid efter överenskommelse.

Har partiet inte lämnat in valsedlar senast 17 april, ombesörjer partierna buntning med 200 valsedlar i varje bunt alternativt färre i varje bunt men så det räcker att distribuera till 49 vallokaler och 9 förtidsröstningslokaler.

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna även ut blanka valsedlar.

Röstmottagarna ansvarar för valsedelstället
Röstmottagarna har totalansvaret för valsedelställen och ansvarar för att placera ut och fylla på partivalsedlar såväl som namnvalsedlar i valsedelsställen. Om det verkar som om valsedlarna för något av partierna kan ta slut kontaktar Valkansliet det aktuella partiet via den kontaktperson partiet utsett.

Fler avskärmningar jämfört med tidigare val
Den 21 november 2018 antog riksdagen föreslaget om förstärkt valhemlighet. Detta kommer i praktiken betyda fler avskärmningar och eventuellt längre köer för att begränsa antalet personer i lokalen då platsen där valsedlar läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare.

Ny möjlighet att personrösta
Det är numera också möjligt för väljare att personrösta på en kandidat för ett parti som har registrerat sin partibeteckning och anmält samtliga kandidater. Detta görs genom att skriva till namnet på en partimarkerad eller blank valsedel, under förutsättning att kandidaten är anmäld för partiet.

Om väljaren skriver till flera kandidater på en sådan valsedel, ska väljaren anses ha lämnat en personröst för den första av kandidaterna som är anmäld av partiet.

Om ett parti går fram med fler än en valsedel och det i ett enskilt fall inte går att avgöra vilken av partiets listor en tillskriven kandidat ska anses tillhöra vid sammanräkningen av röster, ska frågan avgöras genom lottning.

Läs mer
För att läsa mer om valprocessen, hur man kan rösta och vilken hjälp som finns rekommenderas Valmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster här. För specifik information partierna klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga frågor
Uppdatera oss gärna med kontaktperson till partiet (namn och telefonnummer).
För övriga frågor hänvisas till valnämndens kansli:
Gruppnummer 08 530 610 50
E-post: val2018-2019@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2019
Kommun & politik