Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Så här tycker partierna


Här berättar ledarna för partierna i Botkyrka kommunfullmäktige om hur partierna vill utveckla kommunen. Filmerna är producerade av Radio Botkyrka och Folktv, på uppdrag av Botkyrka kommun.

Centerpartiet

Centerpartiet
Robert Steffens, partiledare för Centerpartiet berättar att man vill införa lagen om valfrihet, man ska få välja hemtjänst och äldreboende istället för att kommunen gör det åt en. Partiet vill också fortsätta jobba med kommunens miljömål, målen ska bli konkreta och framförallt genomföras. Sist men inte minst vill partiet få ordning på kommunens ekonomi genom att vända ett beroende av skatteutjämning och vända underskott till ett överskott, och sänka skatten. Vill du veta mer eller har egna förslag till Centerpartiet, hör av dig på botkyrka@centerpartiet.se

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna
Kristdemokraternas partiledare Stefan Dayne, lyfter fyra fokusområden partiet vill satsa på. Familjen, trygghet, vård-och omsorg samt äldre och arbete samt sysselsättning. För familjer vill man starta familjerådgivning och ha specifika familjecenter, ett i norra och ett i södra. Han fortsätter med att säga att man ska vara trygg vart man än bor i Botkyrka och att polisen behöver mötas med resurser från kommunen, som till exempel samarbete med socialtjänst och skolor. Klottersanering lyfts också upp som en viktig åtgärd. För de äldre vill Kristdemokraterna skapa äldreboenden med nya profiler på olika språk, samt införa mer trygghet och kontinuitet i hemtjänsten. Stefan Dayne föreslår även sommarkollo för äldre, så de kan träffas. Sist men inte minst vill man satsa mer på yrkesutbildningar för att inkludera på fler på arbetsmarknaden. Vill du veta mer eller har egna förslag till Kristdemokraterna, hör av dig på botkyrka@kristdemokraterna.se

Liberalerna

Liberalerna
Liberalernas partiledare Lars Johansson vill ändra politiken och lyfter upp fem stora frågor inför valet. Skola och utbildning, trygghet, äldreomsorgen, bostäder och servicekontraktet. Inom utbildning, vill Liberalerna satsa mer på lärarna genom att höja lärarlönerna. Viktigt med att ha förebyggande åtgärder inom socialförvaltningen för att förhindra kriminalitet, och för att öka tryggheten i kommunen vill man bygga en polisstation i norra Botkyrka. Innan den är på plats vill de anställa kommunala trygghetsvakter som ska hålla säkert på gator och torg. För de äldre vill man införa lagen om valfrihet, att fritt kunna välja boende och mat. När det kommer till bostäder vill partiet bygga fler attraktiva bostäder, både hyres- och bostadsrätter. Sist men inte minst finns planer på att upprätta ett servicekontrakt mellan kommunen och medborgarna, så alla ska få rätt till de tjänster kommunen erbjuder inom en rimlig tid. Vill du veta mer eller har egna förslag till Liberalerna, hör av dig på botkyrka@liberalerna.se

Miljöpartiet

Miljöpartiet
Miljöpartiets partiledare Myrna Persson, berättar om att partiet vill fortsätta med klimatstrategin och de ambitiösa klimatmål som är satta. Bygget av skolor, förskolor och bostäder ska främst ske i trä, då detta ger mindre koldioxidutsläpp. Vidare vill man också miljöcertifiera alla förskolor så barnen får en trygg tillvaro utan massa kemikalier. Man planerar också minska på energiförbrukningen genom att sätta upp solpaneler på tak. Miljöpartiet anser att utvecklingen av Botkyrka ska ske kostnadseffektivt och inte på bekostnad miljön. Vill du veta mer eller har egna förslag till Miljöpartiet, hör av dig på botkyrka@mp.se

Moderaterna

Moderaterna
Partiledaren för Moderaterna, Stina Lundgren, vill jobba för att öka tryggheten i kommunen genom välutbildade väktarteam, se över belysning och utformning av parker, underhåll och klottersanering samt sätta upp övervakningskameror. Moderaterna vill prioritera skolor och äldreboende i ekonomiskt tuffa tider samt öka valfriheten inom båda områdena. Partiet tror inte på fritidsgårdar för dem över 18 år, utan vill se unga i studier eller arbete. Vidare vill man inte lägga skattepengar på vuxenkultur, konsthallar och etniska- och kulturella föreningar eller fonder. Man förespråkar att fortsätta ta in flyktingar men det kan inte vara kravlöst kring jämställdhet. Sist men inte minst vill man lätta på regelverk kring ombyggnation på den egna tomten, tillåta Attefallshus samt bevilja fler att få bygga sjönära. Vill du veta mer eller har egna förslag till Moderaterna, hör av dig på botkyrka@moderaterna.se

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna
Socialdemokraternas partiledare Ebba Östlin lyfter fem punkter som är viktiga i deras valrörelse. Skola och omsorg, bygga bort bostadssegregationen, trygghet och sist men inte minst ha en levande kontakt med medborgarna. När det kommer till skola och utbildning, vill man ha fler lärare och lärarassistenter i skolorna, viktigt att alla barn får förutsättningar för att nå sin fulla potential. Inom vård och omsorg, ha mer personal och öka valfriheten så att man får välja vad omsorgen ska bestå av. Skola och omsorg går alltid före skattesänkningar, lovar Ebba Östlin. För att bygga ett nytt Botkyrka vill Socialdemokraterna se 8000 nya bostäder, både villor, bostadsrätter och hyresrätter. Genom att bygga hyresrätter i Tullinge och bostadsrätter och småhus i norra Botkyrka vill man bygga bort bostadssegregationen. Trygghet är också en stor fråga, tillsammans med polisen vill man jobba emot gängkriminaliteten. Sist men inte mist uppmanar partiet invånarna i Botkyrka att höra av sig och berätta vad som är viktigt, kanske en fika över tankar och idéer? Vill du veta mer eller har egna förslag till Socialdemokraterna, hör av dig på info@botkyrka.sap.se

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraternas partiledare Östen Granberg lyfter upp fyra huvudfrågor inför valet. Det första är att bevara och rusta upp Hågelbyparken, bygga ett fornnordiskt turistcentrum samt hästcenter där i samband med upprustningen. För det andra vill partiet införa ett återvandringskontor som ska hjälpa de som kommit hit att återvända till sina hemländer. Kommunen måste utöver hjälpa till att informera och hjälpa de som vill återvända. Vidare vill Sverigedemokraterna bygga hälften så många bostäder som de andra partierna i kommunfullmäktige, då återvändningskontoret och att man vill de pausa intagandet av nyanlända kommer minska trycket på bostadsmarknaden. En till åtgärd inom boende är att Botkyrkabor ska ha förtur till de bostäder som redan finns i Botkyrka. På den fjärde punkten vill man bygga en nordlig uppgång från pendeltågsstationen i Tullinge samt bygga ut infartsparkeringarna i främst norra Botkyrka men även Tumba och Tullinge, detta för att öka resandet i kollektivtrafiken och bespara miljön. Vill du veta mer eller har egna förslag till Sverigedemokraterna, hör av dig på botkyrka@sverigedemokraterna.se

Tullingepartiet

Tullingepartiet
Anders Thorén, partiledare för Tullingepartiet vill fortsatt jobba för att Tullinge ska bli en egen kommun. Partiet vill göra Tullingebornas vardag så enkel som möjligt. Man vill bygga en simhall i Riksten, förbättra området kring pendeltågsstationen och utöka till två uppgångar vid stationen. Tullingecentrum vill man fräscha upp och skapa en ny entré. Säkerhet är en viktig fråga, bland annat vill man sätta upp övervakningskameror där det är som mest otryggt i Tullinge samt inrätta närpolis i området. Sist men inte minst vill partiet också se till så att skolor underhålls aktivt. Vill du veta mer eller har egna förslag till Tullingepartiet, hör av dig på info@tullingepartiet.se

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet inleder med att berätta att klyftorna mellan rika och fattiga ökat i Sverige, något de vill råda bot på och i Botkyrka har man ett program med 140 punkter, för att minska klyftorna. Dessa 140 punkter handlar bland annat om att satsa mer på vuxenutbildningen, höja lönerna för de som tjänar minst och få fler Botkyrkabor i arbete. Partiledaren Mats Einarsson, lyfter också att de vill ta bort karensdagen i förskolan samt införa en helt avgiftsfri kulturskola så att alla ungdomar kan vara med och delta. Utöver ska man fortsätta utveckla det våldsförebyggande arbetet som har startat i skolorna och fördela resurser till skolor, förskolor, gymnasium efter behov. Vad gäller bostäder så vill Vänsterpartiet öka takten i bostadsbyggandet ännu mer och framförallt bygga hyresrätter med rimliga hyror. Sist men inte minst ska all kommunalverksamhet verka efter jämställdhet mellan kvinnor och män. Vill du veta mer eller har egna förslag till Vänsterpartiet, hör av dig på botkyrka@vansterpartiet.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2018
Kommun & politik